Nekades jobb på grund av synskada – överklagar till FN

Fallet med Marie-Louise Jungelin, som anklagar Försäkringskassan för att ha nekat henne en anställning på grund av en synnedsättning, går vidare till FN.
– Arbetsdomstolen och regeringen tillåter diskriminering av personer med funktionsnedsättningar, heter det i ett överklagande till FN:s övervakningskommitté.

I februari 2010 föll en dom i Arbetsdomstolen, som ansåg att Försäkringskassan inte hade diskriminerat Jungelin, trots att hon nekats en anställning som hon var kvalificerad för.

Enligt Arbetsdomstolen kunde man inte kräva att Försäkringskassan ska anpassa sitt nya datorsystem för ärendebehandling, så att det skulle fungera tillsammans med de datorhjälpmedel som Marie-Louise Jungelin måste använda.

– Under utredningen presenterade tekniska experter både möjliga och skäliga anpassningar av datorsystemet. I sin dom missade AD helt det faktum att Försäkringskassan – som har ansvar för genomförandet av Regeringens funktionshinderpolitik – tagit fram ett viktigt ärendebehandlingssystem utan att se till att det är tillgängligt för alla presumtiva användare, skriver Unga synskadade i ett pressmeddelande.

– Vi ser många problem med domen, säger Victoria Öjefors, ordförande för Unga synskadade. För det första visar den att svensk diskrimineringslagstiftning är alldeles för svag. Dessutom visar den att Sverige inte lyckas leva upp till kraven i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Förutom Riksförbundet Unga synskadade står även Synskadades Riksförbund bakom överklagandet liksom FN:s tidigare särskilde rapportör i funktionshinderfrågor Bengt Lindqvist.

I överklagan skriver undertecknarna att ”om en så stor och tongivande myndighet som också har sektorsansvar för att förverkliga Regeringens funktionshinderpolitiska strategi kan komma undan med att inte helt behöva bevisa att föreslagna åtgärder inte är skäliga, så kan vilken arbetsgivare som helst komma undan med det”.

Efter AD:s dom i februari 2010 krävde Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna en ändring av diskrimineringslagen.

– Om inte ens Försäkringskassan behöver vidta stöd- och anpassningsåtgärder i en sådan här situation, så urholkas lagstiftningen på området. Då krävs det en översyn av lagen, sa DO Katri Linna.

Försäkringskassans motivering till att man nekade Maria-Louise Jungelin jobb har tidigare varit att det interna datasystemet inte skulle kunna anpassas till en synskada.
– Vi kan inte byta hela datasystemet för en enda person, sa Joakim Råhberg, Försäkringskassan, till Föräldrakraft i mars 2008.

Marie-Louise Jungelin arbetar idag på Riksförbundet Unga synskadade.