”Neurofeedback kan komma redan nästa år”

Neurofeedback är ett spännande komplement till de nuvarande behandlingsmetoderna vid ADHD, säger läkaren och psykiatern Björn Roslund, tidigare verksamhetschef på BUP i Trelleborg.

Björn Roslund arbetar idag på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Vid sidan om detta driver han en privat ADHD-klinik som efter utredning erbjuder behandling med hjälp av läkemedel, KBT, coaching, arbetsminnesträning och neurofeedback.

Björn är en flitigt anlitad före­läsare, och möter ofta en stor missuppfattning kring neurofeedback.

– Allt som har med ström och hjärnan att göra förknippas med ECT, elchocksbehandling. Men neurofeedback handlar om att lyssna på vad som pågår inne i hjärnan och ge tillbaka belöning i form av bättre bild, ljud eller vibrationer. Du blir medveten om vad hjärnan gör. Det är som att träna in en koreografi i ett rum utan speglar. Med speglar ser du hur du gör, och då skapas självkontroll.

Samtidigt som den amerikanska barnläkarföreningen anser att Neurofeedback är en av de metoder som ger bäst stöd vid ADHD menar Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU att det saknas vetenskapliga belägg för att neurofeedback fungerar.

Björn Roslund hoppas mycket på den studie som just nu pågår på Karolinska institutet och att den ska få SBU att göra en ny utvärdering av metoden inom kort.

– Det kan komma redan nästa år. Jag delar mångas frustration över att det tar tid, men jag klandrar inte myndigheterna för att de vill ha vetenskapliga belägg. Jag välkomnar noggranna utvärderingar.

Tills vidare är det egen finansiering som gäller, eller att anmäla sig till något forskningsprojekt.

Han hoppas själv på att få medel för att forska i ämnet, och då för att mer kunna mäta exakt vilka effekter träningen har.

– Neurofeedback är ett spännande komplement till de nuvarande behandlingsmetoderna vid ADHD. Jag är inte emot medicinering, men fascinerad av att flera av mina patienter kunnat minska sin dos eller sluta medicinera helt efter neurofeedback. Vilken metod man använder är egentligen mindre intressant, det viktiga är att det fungerar.