Nyheter

Nio av tio barn får inte gå i skola


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Nio av tio barn med funktionsnedsättning får inte gå i skola. Den skrämmande uppgiften kommer från FN-organet Unesco. Tillgängligheten är så dålig att föräldrarna inte ser någon mening med att skicka barnen till skolan.

Nio av tio barn med funktionsnedsättning får inte gå i skola. Den skrämmande uppgiften kommer från FN-organet Unesco. Tillgängligheten är så dålig att föräldrarna inte ser någon mening med att skicka barnen till skolan.

– Rätten till utbildning är grundläggande för en människas fortsatta möjligheter att få arbete och att kunna försörja sig. Enligt millenniemålen ska alla barn få gå i skola 2015, skriver Roland Håkansson, ordförande i Shia, i en debattartikel.

Men många föräldrar ser alltså ingen mening med att låta barnen gå i skola.

– Det saknas teckenspråkstolkar för döva, det saknas undervisningsmaterial för människor med synskada, skolornas lokaler är inte anpassade för barn och ungdomar med rörelsehinder och det saknas pedagogiska kunskaper för barn och ungdomar med särskilda behov, skriver Roland Håkansson.

Shia är de svenska handikapporganisationernas internationella biståndsförening.

I morgon, på den internationella handikappdagen 3 december, anordnar Shia ett seminarium om hur människor med funktionsnedsättningar inkluderas i biståndet.

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Fremia
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för STIL
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för JAG
 • Annons för Primass