Nioårig flicka fick rätt efter tre års kamp: ”Nu måste fler få assistans”

Efter tre års kamp i domstol har en nioårig flicka i Borlänge fått rätt till personlig assistans.
Händelsen uppmärksammas av företagsledaren Veronica Hedenmark som driver en envis kamp för att barn och unga ska få mer assistans, hjälpmedel och annat stöd tidigt i livet.

– Länsrättens besked visar att det  lönar sig att kämpa för sin rätt, att man inte ska ge upp, säger Veronica Hedenmark, grundare av företaget VH assistans som har hjälpt familjen med en rättsliga processen.

Det är när barn är små som möjligheten finns att lägga grunden för ett framtida fungerande yrkesliv och en aktiv fritid. Därför bör fler beviljas assistans, hävdar hon.
– För att personer med funktionshinder ska kunna vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden krävs mer resurser och möjligheter i form av personlig assistans, hjälpmedel och anpassningar, säger Veronica Hedenmark.

– När personer når åldern för yrkesarbetande är det alldeles för sent. Man måste börja redan i skolåldern och våga ställa krav på barn med funktionshinder för att de ska kunna förväntas delta i samhällslivet, med en medborgares alla rättigheter och skyldigheter. Barn med funktionshinder har rätt till undervisning med kvalitet och innehåll, många föräldrar kontaktar mig och tycker att skolan inte är meningsfull för deras barn. Många barn med funktionshinder får inte ens betyg, säger Veronica Hedenmark.

– Skolors dåliga tillgänglighet är en del i ett begynnande utanförskap, det finns många barn med funktionshinder som inte kommer in i skolmatsalen utan får äta i klassrummet, många som inte kan delta iidrotten för att de inte kommer in i gympasalen, duschen eller omklädningsrummet, berättar Veronica.

Barnen och deras föräldrar behöver mycket mer hjälp.

– Jag tror att många inte vågar prata med sina barn om framtiden, för den ter sig så oviss. Boende- och framtidsfrågor är supersvåra för vem som helst, och särskilt för gruppen unga vuxna med funktionshinder. Man borde utbilda syokonsulenterna mycket mer än idag, säger Veronica Hedenmark.

Hon har även ett konkret förslag som tar bort många praktiska hinder i arbetslivet:

– Alla arbetsgivare som anställer personer med funktionshinder borde få kostnaderna för anpassning och hjälpmedel täckta av staten. Det sker redan idag när det gäller exempelvis skrivbord och datautrustning, men vad hjälper det när man inte ens kommer in i lokalen? Ramper ochdörröppnare skulle enkelt avhjälpa hindren, de största problemen är småsaker som två trappsteg vid entrén och ingalunda de k-märkta husen, säger Veronica Hedenmark.