Nka startar samtalsgrupp för funkispappor

 

Nu lanserar Nka en digital samtalsgrupp specifikt för pappor till barn med flerfunktionsnedsättning. Målet är att ge en plattform till en grupp som ofta står i skuggan.

Johan Klinthammar lyfter fram pappors roll

Johan Klinthammar, pappa till 17-åriga Lucas med kromosomavvikelse och epilepsi, är ordförande för Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU). Han betonar vikten av att pappor får möjlighet att dela sina erfarenheter med varandra.

Kvinnor dominerar på mötesplatserna

Trots att många pappor engagerar sig fullt ut för sina barn, märker Johan att det oftast är kvinnor som är synliga på evenemang kring barn med funktionsnedsättningar. ”Många pappor gör mycket i skymundan”, säger han.

Engagemang kan göra skillnad

Johans engagemang för RBU tog fart när han började föreläsa om sitt föräldraskap och sonen Lucas. Han menar att mötet med andra föräldrar i liknande situationer är ovärderligt. ”Det stärker mig något vansinnigt att få vara i en gemenskap med andra som delar samma erfarenheter som jag”, säger han.

Utmaningar i familjekommunikationen

Johan belyser även hur familjekommunikation kan vara en utmaning. Aktiviteter som fredagsmys och biobesök kanske inte alltid är möjliga. Han betonar vikten av att stötta varandra inom familjen och att ha en bra dialog.

Uppmanar andra män att engagera sig

Johan ser positivt på Nka:s initiativ med den digitala samtalsgruppen. Han tror att det kommer att ge pappor en chans att öppna upp om sina känslor och erfarenheter. ”För mig är det befriande att få input av andra”, säger han.

När och var?

  • Samtalsgruppen möts digitalt via Zoom.
  • Mötena äger rum åtta gånger, med start 16 november 2023, klockan 17.30–19.00.
  • Mer information och anmälan.

 

Artikeln kommer från en samarbetspartner till HejaOlika. Den är ej producerad av HejaOlikas redaktion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *