Nobbar bonus för att fler ska få jobb

Björn Modén leder en uppstickare i assistansbranschen som bannlyser vinstuttag och lovar att återinvestera överskott i verksamheten – och skapa fler jobb. Detta för att slå vakt om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Detta synsätt är en av anledningarna till att Lystra Personlig Assistans satsar på att synas och påverka i Visby under politikerveckan i juli, framförallt som huvudsponsor för Föräldrakrafts debatt och mingel den 2 juli.

– Jag tror starkt på LSS-lagens fördelar för de många som har en funktionsnedsättning. Jag har sett med egna ögon hur denna rättighetslag kan förvandla livet för den enskilde. Men LSS har också missbrukats till den milda grad att hela systemet ifrågasatts.

Björn Modén har arbetat många år i branschen och har mött många politiker som är väl insatta i LSS och tillämpningen. Men han möter även politiker som ”inte har gjort hemläxan”.

– I dagens debatt om assistansersättning talas det om bedrägeri och oskäliga vinstutdelningar. Vi vill visa att vi axlar ansvaret för LSS genom att avstå från räntesnurror och vinstuttag. Att vi som seriös aktör måste göra vinst är en annan fråga. Ansvaret för de anställda och våra kunder förutsätter att företaget är sunt och kan avsätta pengar till utbildning och att trygga hållbar assistansverksamhet.   

Varför är debatten Vägen till arbete så viktig?
– Att vara ung idag och inte komma in på arbetsmarknaden är fruktansvärt. Att vara över 40 och tappa tron på att komma tillbaka, på grund av bristande kompetens eller annat, är lika illa. Jag vet värdet av ha en arbetsgemenskap.

– De människor som jag genom mitt arbete representerar är utsatta dubbelt upp. Jag ser hur illa det är ställt för många som inget heller vill än att få ta sig till en arbetsplats.  

– Min bransch bidrar faktiskt med många arbetstillfällen och det vill jag se till att vi fortsätter att göra. Det finns jobb med god utveckling både vad gäller kompetens och mervärden i vår bransch.

– Vi vill även bidra i debatten där vi ser att enskilda tjänstemän på Försäkrings­kassan går väldigt hårt fram för att minska eller ta bort assistansersättningen för de som faktiskt är helt beroende av den.

Vad gör du själv för att förbättra situationen?
– Vår policy är att kompetensutveckla våra assistenter. För oss är det självklart att även ha anställda som har någon form av funktionsnedsättning. Vi försöker att gå före genom att satsa på den anställdes utveckling. Vi skapar hellre arbetstillfällen för fler än betalar ut bonus till några få.
– Vi vill gärna uppmana fler arbetsgivare att satsa på personer som har någon form av funktionsnedsättning. Låt inte dina egna ”hinder” som arbetsgivare stå i vägen.

Vilka frågor hoppas du står i fokus i Almedalen i år?
– Jag hoppas på en sund debatt om vad god arbetsmiljö innebär. Och att vi vågar ta upp rätten att få vara olika, att skilja sig från mängden men ändå bli accepterad.

Varifrån kommer ditt eget personliga engagemang i de här frågorna?
– När jag gick i andraklass i en skola i Medelpad i slutet av 50-talet fick jag ett uppdrag för en skolkamrat som satt i rullstol.

– Vi var flera som hjälptes åt. Hans skada var sådan att han endast hjälpligt tog sig fram. Jag kommer så väl ihåg att jag kände att hans liv var värt så mycket mer än den syn som då fanns på människor med någon form av funktionsnedsättning.