”Nödstoppet ska minska kritiken under valåret – nya försämringar planeras”

Bengt Westerberg anklagar idag regeringen för att – inför årets riksdagsval – ha utformat ”nödstoppet” på ett sätt som minskar risken för fler kritiska tidningsartiklar. Han hävdar samtidigt att regeringen planerar för ytterligare försämringar av assistansen.

I ett debattinlägg på Assistanskoll menar f d partiledaren och socialministern att regeringen försöker undvika medierapporter om personer som trots att deras behov är oförändrade förlorar sin assistansersättning.

– Sedan några år tillbaka har tidningar och andra medier rapporterat om ett stort antal personer som trots att deras behov är oförändrade har förlorat sin assistansersättning, skriver Bengt Westerberg.

– Nu vill regeringen slippa fler sådana reportage fram till valet och därför föreslås att tvåårsomprövningarna tillfälligt slopas. Det är bra för dem som i dag har assistansersättning och som hade riskerat gå miste om den under de kommande åren.

Regeringen gör inget åt de 2000-3000 som förlorat assistans på grund av ny rättspraxis

– Regeringen vill förhindra att 500 personer under valåret ska få besked om indragen assistansersättning på grund av en praxis som inte har föregåtts av politiska beslut, men gör ingenting åt de 2 000-3 000 personer som har fått assistansersättningen indragen eller har fått nej vid första ansökan på grund av samma praxis.

– För att ge dem en ny chans skulle paragrafen i LSS som handlar om grundläggande behov (9 a §) behöva slopas eller kraftigt revideras. Men något sådant förslag ges inte, skriver Bengt Westerberg.

Samtidigt konstaterar Westerberg att regeringen gett LSS-utredningen i uppdrag att föreslå en ytterligare försämring av assistansersättningen.

– Förutsättningarna för att få assistansersättning kan alltså förväntas bli ännu tuffare när tvåårsomprövningarna återupptas efter valet, är Bengt Westerbergs slutsats.

Foto.

Läs mer

Bengt Westerbergs debattinlägg på Assistanskoll

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *