Nu är det bevisat – här är hjälpmedlet alla tjänar på

Offentlig sektor klagar över ökade kostnader – men säger samtidigt nej till lönsamma investeringar som snabbt ger stora besparingar.
Ett aktuellt exempel är hjälpmedlet Posifon som ger ett överskott på 53 000 kronor per användare efter tre år.

– Trots att Posifon är klart lönsam är det svårt att få genomslag för denna typ av teknik hos kommuner, landsting och övriga vårdgivare, uppger Raymond Dahlberg på AB Effektivitetsrevision.

Hjälpmedelsinstituter pekar på flera hinder för att lönsamma hjälpmedel ska användas. Ett av de viktigaste är bristfälliga kunskaper och allmän tveksamhet hos både politiker och chefer.

Frågan uppmärksammas just nu i en analys av kostnader och nytta för Posifon som är ett mobilt trygghetslarm och levereras av företaget med samma namn. Hjälpmedlet utgörs av en mobiltelefon med GPS-funktion.

Enligt analysen blir Posifon en lönsam investering redan efter fyra månader. För varje satsad krona får samhället tillbaka mer än tre kronor inom en treårsperiod.

– Mycket talar för att de redovisade intäkterna ligger i underkant. Många positiva effekter har inte kunnat kvantifieras. Det gäller främst ökad livskvalitet hos användarna och ökad trygghet hos anhöriga. Men det gäller också en sannolik minskning av hemtjänstens insatser, heter det i rapporten.

Enligt rapporten har hjälpmedlet en mängd positiva effekter även för anhöriga, kommunen och polisen.

– Det är viktigt att se satsningar av detta slag från ett bredare, samhällsekonomiskt perspektiv. Posifon och liknande larm får därmed inte bli för kostsamma för användarna så att de inte används i tillräcklig utsträckning, utan larmen bör subventioneras i hög grad av offentliga medel. Få investeringar inom den offentliga sektorn torde kunna uppvisa en lika hög lönsamhet som denna typ av larm, heter det i rapporten.

Läs mer om nytta och kostnader med Posifon på Hjälpmedelsinstitutets webb.

Mer om Posifon finns på företagets hemsida på www.posifon.se