Nu är statligt huvudmannaskap för assistans ute på remiss

Regeringen har bråttom med utredningen av statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Denna vecka har utredningen gått ut på remiss. Alla synpunkter ska vara inne senast 9 juni 2023.

Allt om huvudmannaskapsutredningen:
Viktigaste förslagen om förstatligad assistans 2026

regeringens webbplats kan man ta del av både listan över remissinstanser och remissvaren efter hand som de kommer in.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. I övrigt har remissen gått ut till organisationer och kommuner – totalt ett 100-tal – men vem som helst kan skicka in synpunkter på utredningen. Här finns information om hur man svarar på en remiss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *