Nyheter

Nu blir det enklare att göra webbsajten öppen för alla


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Nu blir det enklare att göra webbsidor som fungerar för alla besökare. En ny standard för webbsidor ska förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Den 11 december släppte organisationen W3C den nya standarden som kallas Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.

Bild på datorskärm.Nu blir det enklare att göra webbsidor som fungerar för alla besökare. En ny standard för webbsidor ska förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Den 11 december släppte organisationen W3C den nya standarden som kallas Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.

Den första versionen av WCAG släpptes för nästan tio år sedan, 1999, och behovet av en uppgradering av standarden har varit stort.

Standarden tar itu med problem alla tänkbara problem för personer som har nedsatt syn, hörsel, kognition, rörlighet eller neurologiska funktionsnedsättningar.

Det nya med WCAG 2 är bland annat att ”alla” web-teknologier uppges ingå i standarden.

Uppgradering kommer i kölvattnet av FN:s beslut om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
– Tillgång till informations- och kommunikationsteknologier har för första gången erkänts som en mänsklig rättighet internationellt, säger  George Kerscher, generalsekreterare för DAISY Consortium.

Läs mer om standarden på http://www.w3.org/WAI/
Det svenska företaget Funka Nu har utförlig information om den nya standarden på http://www.funkanu.se/Design-for-alla/Tillganglighet/Regler-och-riktlinjer/Web-Content-Accessibility-Guidelines-WCAG/
 

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Primass
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för STIL
 • Annons för Tidvis
 • Annons för JAG
 • Annons för Fremia
 • Annons för Made for Movement
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för HD Motion