Nu blir läxhjälpen billigare

Hjälp med läxor och annat skolarbete kan snart få samma skattereduktion som städning och liknande hushållsarbeten.

Regeringen föreslår i en promemoria att lagen ska ändras från den 1 januari 2013 så att hjälp med skolarbete precis som hushållsarbete blir billigare genom en skattereduktion som motsvarar halva arbetskostnaden.

Sedan tidigare omfattas bland annat barnpassning av skattereduktionen och om barnvakten har hjälpt till med läxor så har det också gett skatteavdrag.

Nu vill regeringen förtydliga att all hjälp med skolarbete som utförs i eller i nära anslutning till bostaden ska omfattas för elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer.