Nu börjar huggsexan

Alla vill ha covid-19-vaccin först.

Vaccineringen startade under julhelgen enligt den prioriteringsordning som så omsorgsfullt tagits fram av våra myndigheter med Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som grund.

Redan efter en vecka börjar fler grupper hävda att just deras medlemmar borde få högre prioritet.

Alla grupper har goda ursäkter.

Extra sårbara

Alla med funktionsnedsättningar som är extra sårbara men kanske inte tillhör riskgrupp.

Lärare som ställt upp och troget undervisat ungdomar med risk för egen hälsa under pandemin.

All sjukvårdspersonal – inte bara de som valts ut av Folkhälsomyndigheten som viktigast för att vårda våra äldre på särskilt boende för äldre eller covidpatienter på akutsjukhusen.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är tydlig i sin prioritering – i kapitel 3 paragraf 1 står:

”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Det är en oerhört viktig princip att de medicinska behoven ska styra! Det ska inte vara efter förtjänst. Inte heller efter hur samhällsviktig man är.

Vem får tillgång?

En sådan här debatt brukar ofta sluta i vem som kan betala mest och/eller har de bästa lobbyisterna – de som har tillgång till media.

Har vi redan glömt orsakssambandet; att äldreomsorg inte får kosta för mycket för kommunerna vilket inneburit att de äldre på SÄBO (särskilt boende för äldre) har prioriterats ned med det fruktansvärda resultat vi sett under pandemin?

Gäller inte allas lika värde?

Ska vi nu låta skickliga lobbyister åter ändra prioriteringen?

Ska vi åter tillåta skicklig marknadsföring att ändra den viktiga principen vi har, inte bara i hälso- och sjukvårdslagen utan även i FN-konventioner och i vår grundlag, om allas lika värde?

Jag vet från mitt ideella arbete för LSS att förlorarna alltid är de osynliga med små ekonomiska resurser. Jag har sett att lagtolkningen av LSS har förändrats när vi börjat dagtinga med principerna i lagen – då förlorar vi samtidigt också principen om att alla människor i Sverige har samma människovärde.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *