Nu finns inte längre något försvar för den höga skatten

DEBATT. Politik är att vilja, sa Olof Palme 1964. Nu är det bevisat att det gäller även 2020 för Centerpartiet.

Idag skriver C på sin hemsida:

Nu är förslaget om skattesänkningar för boende i glest befolkade områden färdigt. Centerpartiet presenterade satsningen under Almedalsveckan 2019 och nu ska förslaget gå till Lagrådet. Skattesänkningen föreslås införas 1 december 2020, men gäller retroaktivt för hela året.

”En orättvisa vi inte accepterar”

– Människor på landsbygden betalar alldeles för hög skatt i jämförelse med andra delar av Sverige. Trots det får de sämre offentlig service och sjukvård. Det är en orättvisa som vi inte accepterar, säger Per Åsling, skattepolitisk talesperson.

Min kommentar blir naturligtvis: Om bara styrande politiker har viljan så går även det som är ”omöjligt” att genomföra!

Det riktigt intressanta är att beslutet som tas i slutet av året ska gälla retroaktivt för hela året, dvs. korrigera alla tidigare skattetabeller.

Fångad i fattigdom

FUB har i sin årliga rapport Fångad i fattigdom visat att personer med funktionsnedsättningar (fd. förtidspensionärer) som bara har garanterad aktivitets- och sjukersättning som sin inkomst, betalar nästan tusen kronor mer i skatt per månad än motsvarande ålderspensionärer. Något som ingen regering velat göra något åt på alla år.

Det går inte att särskilja en grupp i sjukersättningen och det går inte bara att ändra i skattetabeller…

Det har varit budskapet – men nu ska det plötsligt gå bra…

Nu har för övrigt till och med regeringen förstått det vi i FUB sagt i 6 år, att LSS-personer när de flyttar hemifrån som vuxna är dömda till livslång fattigdom – inte de goda levnadsvillkor lagen utlovar.

Två enkla och snabba åtgärder

Men om nu viljan finns att åtgärda detta finns några enkla och snabba åtgärder som vi föreslår:

* Ge våra ”förtidspensionärer” samma skattetabell som ålderspensionärer, den som redan finns.
* Gör om bostadstillägget för personer med funktionsnedsättning så det även i verkligheten ger 90 procent av hyran i bidrag, dvs. höj taket i systemet.

Det är möjligt om viljan finns

Och som nu visat sig: finns bara den politiska viljan är allt detta möjligt – även retroaktivt!