Nu hotar stöden till jobb att bli ännu sämre

Funktionsrätt Sverige befarar att arbetsmarknaden nu blir ännu tuffare för de 165 000 personer med funktionsnedsättning som söker jobb.
– Det ser ut som att en stor del av den arbetslivsinriktade rehabilitering som Arbetsförmedlingen erbjuder kommer att försvinna. Vi undrar vad regeringen tänker sig istället, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Redan tidigare har Arbetsförmedlingens insatser kritiserats hårt för att det inte leder till jobb tillräckligt ofta.Men nu hotar det att bli ännu sämre. Och det finns inget alternativ för de som riskerar att bli utan stöd.

– Huvudskälet till vår kritik är att rehabiliteringen inte leder till arbete för många. Inte desto mindre oroar det oss att merparten av de psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och socionomer som idag arbetar med dessa insatser nu riskerar att sägas upp, säger Wallenius.

– Vi kan konstatera att insatserna inte givit önskad effekt, då personer med funktionsnedsättning fortfarande har en låg sysselsättningsgrad, trots att den svenska arbetsmarknaden aldrig varit så stark som nu.

Funktionsrätt Sverige betonar att nya digitala lösningar inte räcker för att möta behoven.
– Vi väntar på besked om regeringens nya planer. Idag är nära 165 000 personer med funktionsnedsättning inskrivna hos Arbetsförmedlingen, säger Elisabeth Wallenius.

 

Läs mer

Artiklar om arbete för personer med funktionsnedsättning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *