Nu kommer allt fler hjälpmedel för pekplattor

Nya hjälpmedel för kommunikation lanseras av Skövdeföretaget Help-it, som tagit fram lösningar för mobiltelefoner och pekplattor som iPad.

Målgruppen för produkten ”LifeTime” är personer med intellektuella funktionsnedsättningar. LifeTime kan användas i en smart mobiltelefon eller på pekplatta. Programmet visualiserar tid på olika sätt.

I produktserien ingår även ”LifeCircle” som används för kommunikation mellan brukaren och vårdgivare, anhöriga, god man och daglig verksamhet.

Syftet är att förbättra samarbetet mellan de olika berörda, med brukaren i centrum.

En tredje applikation, ”LifePlanner”, kan användas för att skapa struktur i planeringen, för att ytterligare förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättningar.

– LifePlanner har funktioner som hjälper dig att organisera din dag, både översiktligt för att fånga dagens stora händelser och på detaljnivå med stöd i varje enskild aktivitet, säger Peter Olsson, utvecklare på Help-it.

– Det finns också funktioner som gör det enkelt för personer i omgivningen att hjälpa till med att strukturera vardagen, om så önskas, säger Peter Olsson.

– Vi vet att varje person är unik och behöver sitt eget unika stöd. Därför har vi byggt in mycket flexibilitet i LifePlanner utan att göra avkall på att den ska vara lättanvänd. Det är lika viktigt att kognitiva hjälpmedel fungerar för personer i behov av dessa som det är att rullstolar fungerar för personer i behov av dem, säger Peter Olsson.