Nu kommer hjälpmedlet som gör det möjligt för små barn att upptäcka världen

Permobil släpper ett helt nytt eldrivet mobilitetshjälpmedel som hjälper små barn att på egen hand utforska sin omgivning.
I februari släpps hjälpmedlet Explorer Mini i Sverige.

– Äntligen kan små barn med rörelsenedsättning utforska världen självständigt, precis som andra barn, Karin Leire, ansvarig för forskning och utveckling på Permobil i Timrå.

– Explorer Mini möjliggör det som ett terapeutiskt verktyg vid tidig habilitering för mycket små barn.

Amerikansk forskning hyllar

Lanseringen har föregåtts av en stor forskningsstudie som undersökte små barns körupplevelse och känslomässiga respons när de använde det nya eldrivna mobilitetshjälpmedlet.

Enligt Permobil är studien den största inom forskningsområdet och omfattar 33 barn mellan 6 och 36 månader med rörelsehinder.

Studien visar tydligt att barnen kunde röra sig självmant genom att använda ett eldrivet mobilitetshjälpmedel och befäste att användningen möjliggjorde ett utforskande beteende hos barnen, skriver Permobil i ett pressmeddelande.

Barn behöver utforska

– Spädbarn och små barn behöver möjligheter att utforska sin omgivning på egen hand. Hjälpmedlet hjälper barn att utveckla en känsla av självständighet och bidrar till att barnet vill utforska, lära och utmana sina färdigheter, säger Dr Teresa Plummer, från Belmont University i Tennessee, USA, huvudförfattare till studien.

– När barnen upptäcker att det finns en omgivning, blir det möjligt för dem att snabbt utveckla motoriska färdigheter, lära sig djupseende, riktning och rumsuppfattning. Det är mycket viktiga faktorer för synutvecklingen, att läsa av och förstå hur de är en del av sin omvärld. Barn lär sig av deras eget agerande. De blir sina egna förändringsagenter och utvecklar uppfattningen om sig själva.

Joystick på Permobil Explorer Mini
Forskningsstudien visade att även små barn intuitivt förstod hur joysticken fungerade.

Lär sig färdigheter

Studien visade att barn intuitivt sökte efter joysticken.

– När de insåg responsen, började de direkt utforska nya platser på kliniken. En pojke hittade känselväggen på andra sidan rummet och lämnade inte den förrän han hade lekt med alla föremål på väggen. Terapeuten hade aldrig sett så många ”sittande till stående”-repetitioner hos honom tidigare, säger Teresa Plummer.

Enligt Permobil uppmanar studien kliniker att uppmuntra detta hos barn för att lära sig orsak och verkan, kognitiva och rumsliga färdigheter.

Sittande och stående

Explorer Mini kan användas både i sittande eller stående position av barn som väger upp till 16 kilo, i en position som främjar en säker, stabil och upprätt hållning.

I Sverige beräknas cirka 7000 barn ha rörelsenedsättning, enligt habilitering.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *