Nyheter

Nu ökar klyftorna snabbt

Personer med funktionsnedsättning halkar efter allt mer i ekonomisk standard, enligt MFD
emelielindahl fotoanderswarne900

Emelie Lindahl. Foto: Anders Warne.

 

Personer med funktionsnedsättning får allt sämre ekonomisk standard jämfört med övriga befolkningen. Gapet ökar snabbt, enligt den uppföljning av funktionshinderspolitiken som idag presenterades av MFD, Myndigheten för delaktighet.

”MFD:s uppföljning visar på snabbt ökande skillnader i ekonomisk standard mellan grupper av personer med funktionsnedsättning och övriga befolkningen”, heter det i rapporten om funktionshinderpolitiken 2017.

De ökade skillnaderna förklaras med att god konjunktur och politiska reformer inom exempelvis skattesystemet har förbättrat de ekonomiska levnadsvillkoren för stora delar av befolkningen, samtidigt som ersättningsnivåerna i olika stödsystem i stort sett varit oförändrade under de senaste drygt tjugo åren.

”Detta innebär påtagligt sämre ekonomiska levnadsvillkor för personer som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan arbeta eller som utestängs på grund av hinder på arbetsmarknaden”, skriver MFD.

Nu måste aktörer inom alla samhällsområden ha ett funktionshindersperspektiv i sitt arbete, anser MFD.

Samtidigt konstaterar MFD att nyckelaktörer som myndigheter, kommuner och landsting ofta saknar funktionshindersperspektivet i styrningen.

”I allmänhet saknas också mål om främjandet av rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dessa brister återfinns hos såväl kommuner, landsting som statliga myndigheter”, skriver MFD.

– Vi som ansvarar för offentlig service har ett särskilt stort ansvar att utforma verksamhet med beaktande av att människor har olika behov och förutsättningar. Tar vi inte det ansvaret fullt ut blir det svårt att nå målet om jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället, säger Emelie Lindahl, chef för avdelningen för uppföljning och kunskap på Myndigheten för delaktighet.

Läs mer

Uppföljning visar på sämre levnadsvillkor

 

Annons
 • Annons för Fremia
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HD Motion
 • Etac R82 Stingray sulky
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons från Minicrosser
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för JAG
 • Annons för STIL
 • Annons för Särnmark

[kadence_element id=”41923″]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *