Nyheter

Nu ska ny teknik ut till användarna som behöver den bäst


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Nu ska ny teknik ut till de som behöver den bäst. Personer som har problem med att höra eller prata ska äntligen få bättre hjälp. Fler ska få text- och bildtelefoner eller andra elektroniska hjälpmedel.
 

Foto på yngling med dator.Nu ska ny teknik ut till de som behöver den bäst. Personer som har problem med att höra eller prata ska äntligen få bättre hjälp. Fler ska få text- och bildtelefoner eller andra elektroniska hjälpmedel.

Regeringen satsar nu fyra miljoner på en informationskampanj för att öka förskrivnigen av hjälpmedel för elektronisk kommunikation.
– Satsningen kommer att rikta sig till både brukare och förskrivare. Elektronisk kommunikation kan vara mer än de text- och bildtelefoner som förskrivs idag, säger Andreas Richter, projektledare för uppdraget på Hjälpmedelsinstitutet.

Behovet av ökad information är stort. Brukarna behöver få veta mer om vilka hjälpmedel som finns. Det behövs också information om hur man hanterar tekniska problem med elektroniska apparater.

Regeringen hoppas att landstingen ska bli bättre på att ta in nya hjälpmedel som bygger på nuy teknik och som kan anpassas till individuella behov.
Kampanjen ska genomföras under 2009 och 2010 av Hjälpmedelsinstitutetet i samarbete med Kommunikationsmyndigheten PTS, SKL och Handisam.

Hjälpmedelsinstitutet finns på www.hi.se

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för HEA Medical
ANNONSER
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Fremia
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Primass
 • Annons för Tidvis
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för JAG
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för STIL
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tobii Dynavox