Nu vänder det – därför blir sommaren 2011 en milstolpe

Sommaren 2011 blir en vändpunkt. Nu öppnas fler vägar till arbetsmarknaden för personer som har funktionsnedsättningar.

Enigheten om att något måste göras NU har kanske aldrig varit större. Att ordna jobb till alla, oavsett vilka styrkor och svagheter man har, är inte längre en fråga bara för handikapprörelsen.

Den har växt till att bli en prioriterad fråga för både regering och oppositionspartier, myndigheter och arbetsmarknadens parter.

Om vi inte lyckas nu kommer vi inte heller att lyckas i nästa lågkonjunktur, sa Nyamko Sabuni i en intervju med Föräldrakraft i vintras. Samma inställning möter vi överallt.

Fortfarande händer det dock att viktiga aktörer tycker att det är någon annans ansvar.

”Frågan är jätteviktig, men just vår verksamhet är så speciell att det är bättre att någon annan anställer personer med funktionsnedsättningar”, kan man få höra.
Men desto vanligare är rapporterna om fördelarna med att ha en arbetsplats som är tillgänglig för medarbetare som speglar mångfalden i hela samhället. Det skapar en god stämning, bättre arbetsmiljö och är dessutom lönsamt.

För att riva de sista hindren för en öppnare arbetsmarknad krävs inte så mycket, att döma av den enkät Föräldrakraft under våren har gjort bland partier, myndigheter, arbetsgivare och fackförbund.
Lösningen heter bland annat hjälpmedel, anpassningar och en positiv attityd. Egentligen självklarheter för alla som vill skapa ett bra allmänt arbetsklimat.

Ett av hindren är gamla, trista attityder. Men även här händer saker. Just nu är informationen och opinionsbildningen massiv. Företag, partier, myndigheter och organisationer vill alla visa framfötterna, genom konferenser, utspel och pressmeddelanden. Frågan har gått från särintresse till samhällsintresse.

I sommar räknar vi med flera nya initiativ från både politiker och myndigheter, med syfte att bryta fördomar och andra hinder.

En mer öppen arbetsmarknad är inget nytt önskemål. Det nya är att allt fler har insett att det krävs konkreta åtgärder idag och att allt fler är beredda att själva ta ansvar.

Därmed finns förutsättningar för att ta ett helhetsgrepp, som involverar alla aktörer och som får verklig betydelse.
De närmaste månaderna räknar vi med rader av konkreta förslag från politikerna samtidigt som myndigheter, arbetsgivare och fack tar nya initiativ.

Politikerna kan öka incitamenten att anställa genom att exempelvis satsa mer lönebidrag, hjälpmedel och förenklade regler.

Myndigheterna kan förbättra matchning, coachning och annat stöd genom samordning och höjd kompetens.

Företag kan utbilda chefer och fackförbund kan driva på i opinionsbildningen och lokalt fackligt arbete.

Offentlig sektor kan bli föredömen som arbetsgivare, istället för att vara sämst som idag.

Mitt under politikerveckan i Almedalen samlar Föräldrakraft de viktigaste aktörerna för utbyte av erfarenheter, presentation av goda exempel och debatt om hur vi går vidare. Missa inte seminariet ”Vägen till arbete” den 5 juli kl 14-16.30 i Länsstyrelsens trädgård mitt i Visby.

Då får vi också svar på frågan vad de olika aktörerna själva åtar sig för att skapa en mer öppen arbetsmarknad.

På plats finns arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, för att presentera regeringens viktigaste planer. Oppo­si­tionen representeras av Ylva Johansson, S. Läs mer om detta i Föräldrakraft nr 3, 2011.