Nu vill FUB ha svar: Varför är överdödligheten så hög inom LSS?

Personer med LSS-insatser har drabbats särskilt hårt av pandemin. Det slås fast i Coronakommissionens delrapport till regeringen. Nu hoppas Riksförbundet FUB att detta leder till ökat stöd till personer som har intellektuell funktionsnedsättning.

Saknar analys av höga dödstal

FUB är samtidigt kritisk till kommissionens rapport, för att den inte gör någon större analys av varför dödligheten i covid-19 var så mycket högre för personer med insatser enligt LSS  jämfört med totalbefolkningen.

– Vi har sedan länge efterlyst en djupanalys av den höga överdödligheten i covid-19 bland personer som bodde i LSS-bostäder. Inte minst med tanke på att de flesta i denna grupp var yngre än 70 år, säger Christina Heilborn, FUB:s förbundssekreterare.

Hur snabbt fick personer med LSS vård?

– Vi anser att man måste se över hur vårdplanerna såg ut, och vid vilken tidpunkt under sjukdomsförloppet personerna fick tillgång till sjukhusvård. Kommissionen har kommit fram till att inom äldreomsorgen var dödligheten högre på större enheter med större personalomsättning. Det är förstås väldigt viktigt att veta om detta också var fallet i LSS-bostäder, säger Christina Heilborn.

Stängningar och besöksförbud slog hårt

Coronakommissionen har pekat ut stängningarna av dagliga verksamheter och besöksförbud i LSS-bostäder som förklaringar till att personer med intellektuell funktionsnedsättning drabbades extra hårt av pandemin.

Även den ojämlika hälsan och digitalt utanförskap har försämrat villkoren, enligt kommissionen.

Stor ökning av ej verkställda beslut

Kommissionen menar att det förmodligen finns ett ökat behov av stöd, på grund av den stora ökningen av ej verkställda beslut om olika insatser under 2020.

– Vi hoppas att regeringen lyssnar på Coronakommissionen som säger att fler uppföljningar och mer forskning måste göras för att skapa en klarare bild av hur pandemin har drabbat den enskilde. Annars är risken stor att våra medlemmar fortsätter att betala ett väldigt högt pris på grund av alla brister som kommissionen skriver om i sin rapport, säger Christina Heilborn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *