Ny avgift straffar skolorna som ger bra stöd till elever

Foto på punktskriftSka kommunen ta betalt av skolor som vill ge extra stöd till elever? Det anser man inom Stockholms stad som nu inför en ny avgift för synpedagogiskt skolstöd. Men förändringen möter protester.
Skolgången för synskadade i elever i Stockholm är hotad, anser Leif Jeppsson, ordförande i Synskadades Riksförbund Stockholms Stad.

Leif Jeppsson anser att det synpedagogiska stöd som Stockholms stads centrala utbildningsförvaltning har erbjudit skolorna har varit mycket.

– Problemet är att skolorna måste betala till förvaltningen för grundläggande rådgivning, vilket kan bli svårt när budgeten är stram.
– Hitintills har de kommunala grundskolorna inte behövt betala, men efter ett tjänstemannabeslut inom utbildningsförvaltningen måste även grundskolorna göra det, säger Leif Jeppsson.

Föreningen har skickat en protestskrivelse till Utbildningsnämnden med kritik mot förändringarna i skolstödet till synskadade elever.

Föreningen vill också att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att söka upp skolor som har synskadade elever, för att skolorna inte ska kunna avstå från stödinsatserna av ekonomiska skäl.

Många elever får inte det stöd de har rätt till, anser föreningen.
– Nyligen skulle en elev lära sig klockan, men fick materialet i alltför liten text för att kunna se den. Exemplet är bara ett i mängden som vi får vetskap om, när vi pratar med våra medlemmar och föräldrar till synskadade barn, säger Leif Jeppsson.

– Många av bristerna beror på lärares okunskap, och på att lärarna inte själva förstår vad de inte vet.

Föreningens webbsajt finns på www.srfstockholm.se