Ny databaskurs väg till jobb för unga med Asperger

Många ungdomar som har daglig verksamhet idag kan få jobb på den vanliga arbetsmarknaden. Det anser företaget Misa som har dragit igång en kurs i databasadministration för personer som har Aspergers syndrom.

– Det finns en enorm kompetens hos de personer som deltar och jag hoppas att de får möjlighet att använda den framöver i arbetslivet, säger KG Jonsson-Finne från Academic Work som är lärare på kursen.

Foto på Stefan Lahti, Misa.Misa startade den nya databaskursen under mars månad. Kursen har åtta deltagare och pågår under tio veckor, inklusive praktik på olika företag.

– En praktikplats som kan innebära ett kliv ut i arbetslivet för de personer som deltar, säger Stefan Lahti, vd för Misa.

Kursen är ett viktigt initiativ för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden, eftersom många av dessa har svårt att tillgodogöra sig utbildning den traditionella vägen, anser man inom Misa.

– Många av de personer som är inne i daglig verksamhet vill komma ut i arbetslivet. Socialstyrelsen menar i en rapport att 10 procent av de 25 000 personer som har daglig verksamhet skulle kunna få en anställning i stället. Vi är övertygade om att det är fler och därför har vi tagit initiativ till det här utbildningsprojektet, säger Stefan Lahti.

Misa finns på http://www.misa.se/