Ny diskrimineringsdom – kollektivtrafiken måste skärpa sig

Kollektivtrafiken runt om i Sverige måste nu rycka upp sig för att leva upp till diskrimineringslagens krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Rullstolsanvändare utsattes för diskriminering

Den 19 oktober kom en dom som får stor betydelse för många med funktionsnedsättning.

Då slog Svea Hovrätt fast att Svealandstrafiken hade utsatt en man för diskriminering, när bolaget nekade honom att följa med bussen med sin rullstol.

– Det här är en viktig dom eftersom den klargör att skyldigheten att kunna visa att skäliga åtgärder har vidtagits ligger på verksamhetsutövaren och inte på individen, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Svealandstrafiken döms betala 60 000 kronor till mannen

Bolaget har dömts att betala 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till rullstolsanvändaren, och måste även betala rättegångskostnaderna för Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Mannen hade fyra gånger nekats att åka med bussbolagets linjetrafik, trots att rullstolen uppfyllde kraven på mått och vikt. I april 2019 beslöt DO därför att stämma bolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet för att man ”underlåtit att vidta skäliga tillgänglighetsåtgärder”.

Chaufförerna saknade kunskap

Vid de fyra tillfällena hade bolagets busschaufförer, enligt DO, ”saknat nödvändig kunskap för att mannen skulle ha kunnat använda busstjänsten på samma sätt som andra passagerare utan hans funktionsnedsättning. Busschaufförerna har inte öppnat dörrarna, inte fällt ut ramperna, inte känt till om hiss funnits istället för ramp, inte haft kunskap om vanliga typer av rullstolar, inte kunnat bedöma ekipagets totalvikt och har inte heller haft tillgång till något skriftligt material som hjälp för bedömningen.”

Bussbolaget vann i tingsrätten, men förlorade i hovrätten

Bussbolaget gick segrande ur striden när tingsrätten i mars 2020 avkunnade dom. Tingsrätten ansåg att bussbolaget har gjort vad som kan anses skäligt för att mannen med rullstol skulle få åka med bussarna.

DO överklagade tingsrättens beslut. DO ansåg att man måste kunna kräva av bussbolag att förarna har tillräcklig kunskap eller stöd för att kunna göra riktiga bedömningar.

Hovrätten höll med DO om att det är bolaget som måste visa att man har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att personer med rullstol kan åka med bussarna.

”Kan inte hänvisa till okunnig personal”

Hovrätten skriver att ”en ordning där en verksamhetsutövare skulle kunna undgå ansvar för bristande tillgänglighet endast genom att hänvisa till att personalen har varit okunnig eller gjort felaktiga bedömningar skulle innebära att syftet med regleringen om diskriminering genom bristande tillgänglighet inte tillgodosågs och att diskrimineringsskyddet blev illusoriskt. En sådan ordning kan inte rimligen godtas.”

LÄS ÄVEN: Anmälningar om diskriminering fördubblade inom utbildning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *