Ny FN-konvention för funktionshindrade snart verklighet

Snart blir en ny FN-konvention för funktionshindrade verklighet. Handikappombudsmannen Lars Lööw är på plats i New York för att följa de sista förhandlingarna.
   
– Just nu håller kommittén på att diskutera artikeln om utbildning. Det är en av de viktigaste frågorna och högaktuellt för unga med funktionshinder. Inclusive education är huvudspåret, men frågan är hur rätten till stöd ska formuleras, berättar Lars Lööw.

Begreppet ”Inclusive education” står, precis som namnet säger, för en inkluderad skolgång för alla. Alla barn ska få samma möjligheter att skaffa sig en bra utbildning.

– En annan fråga som diskuteras är hur barn ska uppmärksammas i konventionen. Frågan är om det ska finnas en separat artikel om barn förutom särskild hänvisning till barn i de artiklar som är särskilt viktiga eller bara det senare, säger Lars Lööw som ändå tror att det kommer bli en separat artikel i FN-konventionen som bara behandlar barn och deras behov.

Andra viktiga frågor som tas upp enligt Lars Lööw är hur konventionen ska efterlevas och övervakas.

– I den frågan är man fortfarande väldigt öppen och kontroversiell, säger Lars Lööw.

Vill du följa arbetet själv? Surfa in på konventionens webbplats: www.un.org/esa/socdev/enable/rights/adhoccom.htm