Ny Funkisförmedling med hela Sverige i siktet

En ny aktör mellan människorna, myndigheterna och jobben. Pia Ham­mar­gren i Växjö har en idé om hur fler kan få jobb. Men det handlar inte bara om arbetsmarknad – utan lika mycket om livskvalitet och sociala nätverk. Behoven varierar från person till person

Sveriges första Funkisförmedling, en arbetsförmedling för människor med funktionsnedsättning, är på gång i Växjö. Pia Hammargren leder projektet, som fullt utbyggt skall ge sysselsättning åt ett 15-tal personer. På sikt ska förmedlingen inte bara vända sig till människor i Kronobergs län utan ha hela landet som verksamhetsfält.

Just nu arbetar Pia med en förstudie som är finansierad av EU, medan själva arbetsförmedlingen skall startas med hjälp av pengar från Allmänna arvsfonden. Pia förklarar att förmedlingen inte ska ses som någon konkurrent eller alternativ till den vanliga Arbetsförmedlingen, utan som ett komplement.

– Tanken är att vi skall ligga som en aktör mellan människorna, myndigheterna och arbetsgivarna, vi skall finnas i mitten och sätta personer med funktionsnedsättning i centrum, säger Pia.

Hon berättar att inom två år kommer förmedlingen att sysselsätta runt 15 personer, även om inte alla jobbar heltid. Tanken är att medarbetarna själva ska ha någon funktionsnedsättning.

– Ja, det är en fråga om trovärdighet, understryker Pia, och tillägger att den som själv haft kontakter med olika myndigheter i dessa frågor kan ha bra förutsättningar att ta tag i lite tuffare fråge­ställ­ningar.

Dessutom skall förmedlingen ha ytterligare ett antal personer knutna till sig genom olika nätverk. Förmedlingen skall finnas både fysiskt i Växjö, så att man kan besöka den, och digitalt.

Hemsidans adress blir www.funkisförmedlingen.se och en enkel informationssida kommer att sättas upp under juli månad. Informationen om projektet uppdateras dessutom hela tiden genom föreningens Facebook-sida, det är bara att söka på ”Funkibator”.

Pia kommer från Göteborg och arbetade där, bland annat med frågor kring funktionsnedsättningar, innan hon flyttade till Växjö. Där har hon arbetat sex år inom föreningen Funkibator, som är en del av Nätverket SIP, som utläses Samhällsförändring I Praktiken. Funkibator, som namn, är i sin tur en sammansmältning av funktionsnedsättning och inkubator, det vill säga ett centrum för innovation, nytänkande och utveckling inom funktionsnedsättning. Föreningen driver bland mycket annat en hjälpmedelsbutik i Växjö.

Själv har Pia CMT, Charcot-Marie-Tooths sjukdom, som yttrar sig bland annat i muskelsvaghet och medför att hon använder rullstol. Men det hindrar henne inte från att arbeta med stor energi, och att leda projekt. Så har hon till exempel under de fem senaste höstarna tillsammans med Grimslövs folkhögskola utanför Växjö organiserat och lett en fortbildningskurs kring nya och moderna frågor inom funktionsnedsättning. Utbildningen riktar sig till olika kategorier av människor som är engagerade i ämnet: företagare, handläggare, föreningsaktiva med flera och även personer som själva har någon funktionsnedsättning. Det är en populär kurs, del­tagarantalet låg senast kring 50.

Pia är själv lärare i den här utbildningen:
– Men man kan säga att det är 50 lärare, och jag är koordinator, för vi lär oss mycket av varandra, säger Pia Hammargen.

 

Allt om nya Funkisförmedlingen

 

Hur stor ska förmedlingen bli?

Pia gillar inte frågan. Det krävs en breddad bild av vad som är viktigt för personer med och utan funktionsnedsättning, menar hon.
Det handlar inte bara om att komma ut och få ett avlönat reguljärt arbete.
Egentligen handlar det om att höja livskvalité, inspirera, engagera, utveckla, utbilda, öka nätverk, ge rätt förväntningar och helhetsbilder.
– Vi kommer möta en mängd olika personer och långt ifrån alla kommer befinna sig nära arbetsmark­naden, säger Pia och ger en rad exempel på erbjudanden och möjligheter: arbetsprov­ning, arbetsträning, intern eller extern praktik, kanske hjälp att starta företag eller att hitta utbildningar.
Någon behöver kanske få hjälp med att söka färdtjänst för att överhuvudtaget kunna komma till ett arbete, någon behöver social träning, någon kan behöva få ordning och reda på alla sina myndighetskontakter innan man kan börja fundera på arbete. Någon kanske inte är aktuell för arbetsmarknaden och behöver istället en sysselsätt­ning.
– En person med funktionsnedsättning har i regel ett komplexare liv med sin situation och alla myndighetskontakter, det måste man vara medveten om.
– Vårt arbetssätt kommer att vara helt individanpassat där den ena kommer vara helt olika den andra. Att mitt i det här besvara en fråga som ”Hur många jobb kommer att förmedlas” är att förenkla det hela lite. Vi kan inte ge ett sådant svar, fastslår Pia.

När kan ni hjälpa hela landet med jobb?

Funkisförmedlingen i Kronobergs län siktar på att bli både stor och välkänd regionalt och därefter nationellt genom att något längre fram att sätta upp en nationell digital service via webben. Personer ute i landet kommer också att erbjuda volontärsarbete i förmed­lingens digitala support­­­-
center för att hjälpa andra.
– Vår roll i det hela blir att förmedla metodiken, stödja vad det gäller finansieringen och löpande stödja och nätverka med våra regionala kollegor över landet. Inom ramen för vårt Arvsfondsprojekt så har vi fem ekonomiska potter med mindre stimulansmedel för regioner som vill göra förstudier inför att starta upp, berättar Pia.

Vad ska ni göra mer, starta företag?

– Den arbetsförmedlande delen kommer vara själva kärnverksamheten men vi tänker oss att det kring det här kommer vidareutveckla sig flera olika tjänste- och servicekoncept, som arbetsträning, arbetsprövning, sysselsättning och enklare utredningar. Vi kommer också utveckla sociala affärsidéer som personer med funktionsnedsättning med passande kompetenser er­bjuds att komma med i. Längre fram kan vi tänka oss bemanningsföretag och ram­­­­­­företag för personer som vill göra näringsverksamhet på prov, men utan att själva behöva starta eget. Vi kommer också ha en del som handlar om att komma ut i världen, arbeta eller åka iväg som volontär.

Vilka personer kan vända sig till er? 

– Vår primära målgrupp är personer i åldern 18–40 år med nedsättning inom rörelse och syn samt neuropsykiatriska diagnoser. Vi kommer även erbjuda stöd till personer som befinner sig i eller nyligen kommit ifrån någon tillfällig sjukdomssituation. Vi kommer att kunna arbeta utanför ramarna, och det kan bli fler målgrupper i framtiden. Idag är personer med olika neuropsykiatriska diagnoser den överlägset största gruppen.

Hur kommer det att fungera?

– Metodiken kommer att likna den som man möts av på den vanliga statliga Arbetsförmedlingen men betydligt snabbare, enklare och mer tillgängligt. Vi kommer att kunna arbeta kvalitetsinriktat och se till att vi inte drunknar i arbete eller överbelastas som förmedlarna på Arbetsförmedlingen. Vi kommer också ha specifika funktioner som kommer att arbeta likt Arbetsförmedlingens SIUS-konsulenter, som arbetar med minimal administration så att de har mycket tid både för den arbetssökande och att bygga nätverk gentemot potentiella arbetsgivare.
– Vi kommer att röra oss mycket i det digitala och inte ha någon kontrollerande roll, och inte heller behöva följa ett så rigoröst regelverk som myndigheter. Vi kommer att vara mer informella och personliga. Vi kommer att sammankoppla personer i hela vårt nätverk med arbets­sökande personer så att erfarenhetsutbyte kan uppstå.

 

Funkisförmedlingens fördelar (jämfört med traditionell arbetsförmedling)

√  Snabbare.
√  Enklare.
√  Minimal administration.
√  Tid för högre kvalitet.
√  Mer digitalt via sociala medier.
√  Personligare.
√  Mer informellt.
√  Renodlad målgrupp (funktionsnedsatta).
√  Möjlighet att driva en bredd av verksamheter som blir ett mervärde för arbetssökande personer.
√  Mer entreprenörskap, innovationer och nytänk.
√  Mer svängrum för att fånga upp nya idéer
– Trots skillnaderna så ska vi arbeta ihop med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunernas arbetsmarknads­avdelningar. Det vi ska göra är inget alternativ utan det kommer att bli ett väldigt bra komplement! säger Pia Hammargren.
 

 

Fem tips…

… för att få arbete för dig med funktionsnedsättning
(och alla andra)

1. Sätt dig in i Arbetsförmedlingens olika stöd, som man själv och arbetsgivaren kan få. Det här kan vara avgörande och stimulera till arbete. Kan man inte ”reglerna” så blir det genast svårt att spela på ”planen”.

2. Skapa och använd dig av ditt nätverk av arbetsgivarkontakter, kompisar, föräldrar, bekanta. Kolla även om ytterligare några Facebook-kontakter kan hjälpa till.

3. Skapa en god självbild och rätt förväntningar. Det gör att man kan slå in kilen just på rätt sätt så att det får störst effekt. Att söka arbeten som man är långt ifrån att få kan man tyvärr hålla på med i evigheter, utan att lyckas.

4. Lägg tid på att göra personliga, ärliga och utstickande personliga brev där du faktiskt kan vända funktionsnedsättningen till en fördel istället för tvärtom.

5. Sträva efter att ha sociala kontakter, kompisar och vänner. Det är nämligen de som ofta håller en uppe när mycket går emot en och då man får nej på nej i svarsbreven, säger Pia Hammargren.