Ny granskning av omvårdnadsbidraget kritisk till både regeringen och Försäkringskassan

Stora brister, allvarliga konsekvenser. Så beskriver Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) införandet av nya omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättningen.
”Det har fått allvarliga konsekvenser för många personer och familjer med barn med funktionsnedsättning”, skriver ISF i ett pressmeddelande idag.

De nya stöden infördes 1 januari 2019, och hyllades då som en viktig modernisering, men sedan har många saker gått snett.

38 000 väntar på besked om bidrag

Trots klagomål från drabbade familjer och hård kritik från funktionsrättsföreningar har Försäkringskassan inte kommit till rätta med bristerna.

Handläggningstiderna gradvis har vuxit, konstaterar ISF, och sedan hösten 2019 är de i genomsnitt åtta månader. Cirka 38 000 personer inom omvårdnadsbidrag och cirka 20 000 inom merkostnadsersättning väntar på beslut om sin ansökan i mars 2020, uppger ISF.

”Många utan ersättning under lång tid”

– Det är allvarligt med så långa handläggningstider. Det drabbar personer och familjer med barn med funktionsnedsättning. Många blir av med sina tidigare ersättningar, som fasas ut under införandet av de nya, och står då utan ersättning under en lång period, säger Maria Gustavson, som lett ISF:s granskning.

Alltför kort tid för genomförande

Hon menar att regeringen vid framtida reformer måste ”säkerställa att det finns tillräckligt med tid och resurser för Försäkringskassan att göra nödvändiga förberedelser”.

– Sex månader från beslut till införande är kort tid för en så stor reform. Myndigheten behöver bland annat hinna utveckla nytt it-stöd, tolka lagstiftningen och omsätta den till praktiska vägledningar och arbetsprocesser, rekrytera och utbilda handläggare, beslutsfattare och specialister, säger Maria Gustavson.

Säkerställ kapaciteten

ISF skriver också att Försäkringskassan måste säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet i handläggningen i förhållande till de behov som kommer att uppstå, för att enskilda inte ska drabbas.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.