Ny guide i Föräldrakraft: Så slår du vakt om juridiska rättigheter

Som förälder till barn med funktionsnedsättning ska man helst vara expert på juridik.
– Om man inte är påläst har man mindre möjlighet att påverka, säger
Jesper Dahl, jurist på FUB, Riksförbundet för barn, ungdomar och vuxna.

Det är inte ovanligt att kommuner och myndigheter på eget bevåg snålar in på bidrag och stöd, mer eller mindre medvetet.
På Försäkringskassan ska allt gå snabbare och snabbare och en hjälpsökande som inte är på alerten kan komma i kläm.

Det gäller att känna till vilka rättigheter man har, hur man tar sig fram till rätt instans och vilka argument som biter.

– Om man inte är påläst har man mindre möjlighet att påverka, säger Jesper Dahl, jurist på FUB.

{loadposition incontent}
Det finns ingen rättshjälp eller juridiska rådgivare som den enskilde
kan luta sig mot. Istället har politikerna bestämt att berörda
myndigheter och domstolar ska utreda så fullödigt att den enskilde
personens rätt alltid ska tillgodoses. Den enskilde förutsätts
automatiskt få sin rätt utan att någonsin behöva anlita jurist eller
annan expert.

Riktigt så bra fungerar det inte i praktiken. I nya numret av
Föräldrakraft (nr 1, 2008) presenterar vi därför en guide om vilket
stöd man har rätt till och hur man hittar juridisk hjälp.