Ny handbok om Asperger för chefer

Boken ”Med Asperger på jobbet” ska hjälpa arbetsgivare vid anställning och coachning av arbetstagare med Asperger.

I handboken, som ges ut av Riksförbundet Attention, finns tips om hur man kan hantera de utmaningar som kan uppstå vid olika situationer på jobbet. Det är projektgruppen kring Attentions projekt ”Vägar till jobb” som tagit fram boken.

”Vägar till jobb” är finansierat av Allmänna arvsfonden och är ett treårigt projekt som fokuserar på att förändra attityder hos arbetsgivare gentemot arbetssökande med Asperger. Framför allt genom att man sprider information om de styrkor och förmågor personer med diagnosen ofta har.

– Att publicera materialet har varit med i projektplanen från början. Handboken gör vi för att kunna sprida informationen bredare geografiskt och göra den lättillgänglig till arbetsplatser inom alla slags yrkesområden, säger Emma Nilsson, projektledare och redaktör för boken.

”Med Asperger på jobbet” är framtagen för att stötta framför allt arbetsgivare, men även kollegor. Den innehåller fakta om Asperger, och smarta tips som ska hjälpa till vid en introduktion av nyanställda, samt under coachning på jobbet.