Ny handbok om LSS-stöd till barn och unga

Socialstyrelsen släpper en uppdaterad handbok om LSS-stöd till barn och unga med funktionsnedsättning.
Det handlar bland annat om att LSS-handläggare ska ge stöd på ett sätt som hjälper föräldrar att orka med sitt föräldraskap.

– Genom att bevilja avlösning på ett sätt som passar föräldrarna ökar förutsättningarna för att de ska orka med situationen och få utrymme även för syskon och egna intressen, säger Ylva Branting, projektledare på Socialstyrelsen.

Handboken är skriven både för LSS-handläggare och utförare. Boken innehåller exempel på olika stöd till barn och familjer.
Socialstyrelsen framhåller att det är viktigt att tänka förebyggande och varnar för risker när familjer inte får tillräckligt stöd.

– Även om inte LSS ska kompensera för bristande föräldraförmåga, kan LSS-insatserna verka förebyggande så att föräldrarna orkar med sitt föräldraskap. Föräldrarna till ett barn som till exempel behöver vändas flera gånger om natten kan både bli uttröttade och tappa tålamodet, säger projektledaren Ylva Branting.

En viktig målgrupp är föreståndare och personal på LSS-boenden för barn och unga. Handboken ska göra det enklare att bedöma vad föräldrar respektive personalen får bestämma och vad den unge själv får bestämma i ett boende?