Ny handikappombudsman ser ökning av skolanmälningar

Fler anmälningar om diskriminering i skolan, det är en tendens som
den nya vikarierande handikappombudsmannen Torbjörn Andersson har märkt
det senaste året. Han tar den 1 september över efter Jenny Olausson som
av privata skäl återgår till sin tjänst som verksamhetschef på HO.

Torbjörn Andersson är utbildad jurist, 42 år och själv
synskadad. Inom HO, Handikappombudsmannen, har han arbetet sedan 1997
och haft tjänster som HO:s arbetsrättsjurist och
ställföreträdande verksamhetschef.

– Det känns roligt och omtumlande att ta över rollen som
vikarierande handikappombudsman. Jag ser fram emot att ta tag i de
anmälningar om diskriminering som ramlar in till oss och att bidra till
den nya organisationen när de fyra ombudsmännen slås samman nästa år,
säger Torbjörn Andersson.

Enligt ett regeringsbeslut ska de fyra ombudsmännen
Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering (DO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) under våren 2008
slås ihop till en och samma enhet.

– Jag ser väldigt positivt på sammanslagningen. Vi jobbar med
samma saker, nämligen mot diskriminering. Diskrimineringslagstiftningen
som finns gäller likadant för alla ombudsmäns områden. Därför tror jag
att det kan vara en fördel att vi blir till en och samma enhet, så att
vi blir starkare utåt, säger Torbjörn Andersson.

Han ser ingen risk att några frågor kommer bli underprioriterade
i den nya stora enheten, utan tror hellre att de olika enheterna kommer
kunna lära sig mycket av varandra, bli bättre på förebyggande arbete
och skaffa sig en tydligare roll gentemot privatpersoner och politiskt.

Enlig beslut ska han som längst sitta kvar som vikarierande
handikappombudsman till 31 december 2008, detta beror på när en
sammanslagning blir aktuell.

– De viktigaste frågorna under hösten är skolan och allmän
diskriminering av personer med funktionshinder. Om man jämför våren
2006 med våren 2007 har anmälningar mot skolor och diskriminering ökat.
Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av
barn och elever har bara funnits sedan den 1 april 2006 och därför ser
vi en ökad medvetenhet om att diskriminering i skolan är olaglig hos
barn och föräldrar, säger Torbjörn Andersson.

Ett problemet är att många ärenden HO får in inte har tillräcklig bevisning för att gå vidare till domstol.

– Ofta kommer vi fram till en lösning med skolan. Men om man
inte kommer överens kan det vara svårt för privatpersonen att bevisa
att man blivit diskriminerad, därmed inte sagt att eleven inte blivit
diskriminerad, säger Torbjörn Andersson.

Hans tips till föräldrar är att anmäla diskrimineringen så fort
som möjligt till Handikappombudsmannen. Ju tidigare man anmäler ett
fall, desto större chans finns att man får rätt mot skolan.

www.ho.se