Ny lag gör det svårare få bra betyg för gymnasieelever med funktionsnedsättning

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

Nya disciplinära åtgärder i regeringens förslag till skollag riskerar att slå mot en redan hårt drabbad grupp elever. Det varnar Riksförbundet Attention i ett remissvar, där man även kritiserar att hänsyn vid betygssättning ska begränsas till grundskolan.

Attention är en intresseorganisation som arbetar för att barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få stöd och bemötas med respekt.

Organisationen tycker att regeringens förslag till ny skollag är ett steg i rätt riktning när det gäller elevers och föräldrars rättigheter i skolan.

Annons

-Vi välkomnar en tydligare uppföljning av åtgärdsplaner och stöd som sätts in. Ingen har så stort behov av tydliga regelverk som familjer med funktionshindrade barn, säger Anki Sandberg, ordförande för Attention.

Men organisationen har hittat flera brister i förslaget till skollag. Här är två av de mest anmärkningsvärda:

Disciplinära åtgärder

”Vi beklagar att utredningen föreslår långtgående disciplinära åtgärder, som om de införs utan hänsyn till och kunskap om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, riskerar att slå mot en redan hårt drabbad grupp elever. Av de föreslagna tvångsåtgärderna är vi allra mest kritiska till möjligheten till avstängning, som redan i dag enligt vår mening tillämpas allt för ofta.

Annons

Vid en så kraftigt negativ åtgärd som avstängning ska vara obligatoriskt att omedelbart utarbeta en tydlig åtgärdsplan. Idag är det alltför vanligt att en avstängning sker utan vare sig uppföljning, åtgärdsplan eller planerad insats för eleven”, skriver organisationen i sitt remissvar.

Betygssättning

Föreningen slår larm om att regeringen vill göra det svårare för elever med funktionsnedsättningar att få bra betyg, genom att begränsa hänsyn vid betygssättning till grundskolan.
Den viktiga paragrafen om särskilda skäl vid betygssättning ska inte längre omfatta gymnasieskola eller vuxenutbildning. Paragrafen stadgar att skolan kan bortse från ”enstaka kunskapskrav” vid betygssättning, om det finns funktionshinder eller andra personliga förhållanden som utgör ett hinder.

Självklart är detta lika viktigt på såväl lägre som högre nivåer, skriver Attention och tillägger:
”Speciellt när svårigheterna att nå kunskapskraven oftast beror på bristande förståelse för funktionsnedsättningen och skulle kunna avhjälpas med miniräknare, talsyntes, taligenkänningsprogram etc. Här har grundskola/gymnasium mycket att lära från högskolan, där man kommit betydligt längre när det gäller att ge eleverna möjlighet att göra sig själv och sina verkliga kunskaper rättvisa.”

Annons

Attention kritiserar även förslaget att ta bort möjligheten att läsa redan godkända gymnasiekurser på komvux för att höja betyget.
”För barn som på grund av sjukdom och/eller funktionshinder haft en problematisk skolgång, har denna möjlighet kunnat ge dem en andra chans”, skriver Attention.

Hela remissvaret kan hämtas på Attentions hemsida på http://www.attention-riks.se/

Annons

Artikeln publicerades 2009-09-22

Publicerat av
Valter Bengtsson
Nyckelord: gymnasieskola