Ny lag om bostadsanpassning klar för riksdagsbeslut

Nu är regeringen klar med propositionen om ny lag om bostadsanpassning som kan börja gälla redan den 1 juli 2018. 

En nyhet är att personen med funktionsnedsättning ska kunna ansöka om bidraget, oavsett om personen äger den aktuella bostaden som ska anpassas eller bor i den med nyttjanderätt.

– Lagändringen ska sätta personen som ansöker om bidraget i centrum. Personer med funktionsnedsättningar ska känna sig fullt delaktiga i beslut som rör deras vardag, säger Åsa Regnér, ansvarig minister.

En annan nyhet är att lagen ska göra det möjligt att återanvända anordningar som redan finns.

Vidare utlovar Åsa Regnér att nya lagen är mer rättssäker och förutsägbar än den tidigare.

För kommunernas del utlovas enklare handläggning tack vare tydligare bestämmelser. Regeringen säger också att kommunerna nu får bättre möjlighet att utnyttja sina resurser utifrån egna förutsättningar.