Nyheter

Ny lag om valfrihet ger makten till funktionshindrade


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Regeringens förslag om ett nytt valfrihetssystem applåderas av Föreningen JAG. ”En stor frihetsreform som vänder upp och ned på det synsätt som rått i Sverige. Det ska bli slut på överförmynderiet”, säger folkhälsominister Maria Larsson. Nya lagen väntas ge funktionshindrade mer valfrihet och bättre service.

Regeringens förslag om ett nytt valfrihetssystem applåderas av Föreningen JAG. ”En stor frihetsreform som vänder upp och ned på det synsätt som rått i Sverige. Det ska bli slut på överförmynderiet”, säger folkhälsominister Maria Larsson. Nya lagen väntas ge funktionshindrade mer valfrihet och bättre service.

Propositionen om lagen om valfrihetssystem, LOV, mottas mycket positivt av föreningen JAG, som organiserar personer med stora funktionsnedsättningar.
– Genom LOV får brukarna makten i sin hand, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på Föreningen JAG.

När regeringen presenterade sitt förslag lyfter man främst fram fördelarna för äldre som själva vill välja hemtjänst, boende etcetera, men enligt Föreningen JAG har reformen alltså stor betydelse även för funktionshindrade.

Både regering och JAG hoppas nu på en mångfald av företag och organisationer som utför tjänster för äldre och funktionshindrade.
– Genom att öppna upp för en mångfald av utövare blir alternativen. Den ideella sektorn, den offentliga omsorgen och privata aktörer får verka sida vid sida för att erbjuda de äldre en så stor mångfald som möjligt, säger Maria Larsson.

Enligt Föreningen JAG har dagens regler i lagen om offentlig upphandling medfört att stora företag har gynnats på bekostnad av mindre företag och ideella verksamheter.
– Icke-vinstdrivande, värderingsstyrda organisationer som velat utveckla och höja kvaliteten på tjänsterna har inte haft en chans att få uppdrag från kommunerna, eftersom det bara varit priset som räknats, säger Cecilia Blanck på JAG.

Det nya systemet innebär att priset bestäms i förväg och sedan får utförarna konkurrera med kvalitet och engagemang.
– Vem som faktiskt är bäst på att utföra tjänsten avgörs inte längre av kommunens tjänstemän och standardiserade kvalitetskriterier, utan av den funktionshindrade själv, som helt enkelt byter utförare om han eller hon inte är nöjd, säger Cecilia Blanck.

Läs mer om propositionen här http://www.regeringen.se/sb/d/11059/a/112662
Föreningen JAG finns på http://www.jag.se
 

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Primass
 • Annons för JAG
 • Annons för HD Motion
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för STIL
 • Annons för Tobii Dynavox