Ny lag ska bota missnöje med vården

Missnöjd med vården? Redan om ett år kan det bli enklare att söka vård i andra landsting än där man bor.
Rätten till ”second opinion” utökas också, liksom barns inflytande över sin sjukvård.

Allt detta blir verklighet om socialminister Göran Hägglunds och regeringens förslag till ny patientlag godkänns av riksdagen, ett förslag som idag överlämnats till lagrådet för granskning.

Men den nya lagen vill regeringen göra det möjligt för patienter att välja utförare av både primärvård och öppen specialistvård i hela landet.

Landstingen blir skyldiga att erbjuda öppen vård även till andra landstings invånare.

Vidare utökas landstingens skyldighet att informera och att anpassa informationen till patientens förutsättningar.

Det ska bli enklare att få en ny medicinsk bedömning, second opinion, även om man inte har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom.

Socialminister Göran Hägglund betonar också att barns inflytande ska bli tydligare.