Ny ombudsman och ”second opinion” föreslås inom socialförsäkringen

Enskilda personer måste få en starkare rättslig ställning inom socialförsäkringen, anser Handikappförbunden.
I en rapport föreslår förbunden en ny rätt till ”second opinion”, en möjlighet till en en andra bedömning vid avgörande beslut.

Vidare föreslår man att en ny fristående ombudsman ska tillsättas. Ombudsmannen ska hjälper människor som är beroende av socialförsäkringen.

– De genomgår en rad olika processer med flera inblandade aktörer och behöver få sina intressen bevakade, skriver Handikappförbunden i sin rapport.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av regeringenoch är en del av den pågående utredningen av socialförsäkringen.