Ny rapport avslöjar ”häpnadsväckande” informationsbrister om covid-19

En lika häpnadsväckande som oroväckande brist på information, samt en nonchalans inför vad lagen säger om till exempel besöksförbud på en gruppbostad.

Så beskriver Riksförbundet FUB resultatet av en högaktuell enkätundersökning  om covid-19 på LSS-bostäder.

”Enkätsvaren visar att många kommuner och privata utförare brister när det gäller information till anhöriga och ställföreträdare om rutiner med anledning av pandemin och smittspridning i LSS-bostaden. Exempelvis visste närmare 40 procent av de svarande inte om personalen hade tillgång till skyddsutrustning”, skriver FUB i ett pressmeddelande idag.

Endast var femte fick veta

Enkäten visade att informationen om smittspridning var bristfällig. Exempelvis fick endast en femtedel information om någon annan än den närstående i LSS-bostaden hade insjuknat i covid-19.

Informationsbristen har skapat stor oro hos många anhöriga, skriver FUB.

”Brist på information från gruppbostaden gjorde att vi hämtade hem vår dotter i avvaktan på besked från enhetschefen om att läget klarnat”, svarar en anhörig i FUB-enkäten.

176 svarade på enkäten

Enkäten genomfördes i början av juni 2020, för att få en tydligare bild av smittläget vad gäller covid-19 för personer som bor i en LSS-bostad. Enkäten besvarades av 176 personer. Målgrupp var anhöriga och ställföreträdare till personer med intellektuell funktionsnedsättning, som bor i gruppbostad eller servicebostad enligt LSS, samt personal verksamma inom LSS.

Även 85 kommuner och samtliga 21 regioner finns representerade i enkäten.

Hela rapporten

Rapporten innehåller mycket mer om den aktuella situationen på LSS-bostäder. Hela rapporten kan laddas ned från FUB:s hemsida.

Fler artiklar om detta ämne