Ny rapport: Behandling är bättre än straff för unga lagöverträdare

Foto på uppbruten dörr.Det är bättre att behandla än straffa ungdomar som bryter mot lagen. Och helst ska föräldrarna delta i insatserna. Satsningar på att avskräcka från brott kan ha direkt motsatt effekt och öka risken för nya brott. Det har IMS, Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, vid Socialstyrelsen kommit fram till.

Slutsatserna presenteras i en rapport som nyligen släppts. Under 2007 lagfördes nästan 15 000 ungdomar och för vissa grupper var risken för återfall i brottslighet stor.
IMS har sammanställt kunskap om de behandlingsmetoder som kan användas av socialtjänsten för att förebygga fortsatt brottslighet hos ungdomar.

Den svenska forskningen är dock mycket begränsad och därför bygger rapporten i stor utsträckning på utvärderingar och översikter som gjorts i Nordamerika.

Här är citerar vi några av slutsatserna i rapporten:

Att ge unga lagöverträdare insatser som har en terapeutisk grundidé som syftar till att förändra beteenden och tänkesätt är generellt sett mer effektivt än påföljder eller insatser som saknar ett sådant innehåll, till exempel övervakning och avskräckande insatser.
Gruppsammansättningen av ungdomar i behandling kan ha betydelse för effekter på återfall i kriminalitet. När gruppen består av många ungdomar med kriminellt förflutet och som kan anses ha en betydande risk för framtida kriminalitet, minskar chanserna till postiva behandlingseffekter.
Den behandlingsinriktning som konsekvent visat sig minska fortsatt kriminalitet är familjebaserade insatser som primärt fokuserar på att bygga upp föräldrars föräldraförmågor.
En annan behandlingsinriktning som är relativt effektiv är insatser som har en kognitiv eller kognitivbeteendeterapeutisk inriktning. Ungdomarna tränas att se konsekvenserna av ett beteende, att förstå egna motiv och att utveckla nya sätt att kontrollera sina beteenden.
Program som innebär att de unga deltar i lägerverksamhet med militär disciplin, exercis, ceremonier och ett fysiskt ansträngande arbete (”Boot Camp”) saknar effekt, dvs. att skillnaden i återfall mellan insats och jämförelsegrupp är i genomsnitt försumbar.
Program som syftar till att avskräcka ungdomar från att begår brott (s.k. (”Scared straight”) genom studiebesök på kriminalvårdsanstalt eller dylikt har visat sig öka risken för fortsatt kriminalitet.

Läs mer om rapporten här http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2008/10185/Sammanfattning.htm