Ny rapport vill avskaffa principer om lika vård för alla

Ska man få bättre vård om man lägger till egna pengar?
Eller ska alla garanteras bästa möjliga vård oavsett ekonomi?

En het debatt om avgifter i vården har blossat upp nu i augusti, sedan borgerliga tankesmedjan Timbro föreslagit ökad egenfinansering för patienter.

Avgifter och försäkringar för bättre vård

Nyligen släppte Timbro rapporten ”Egenfinansiering i sjukvården” som argumenterar för att enskilda ska kunna köpa sig till bättre vård, genom avgifter och försäkringar.

Timbro vill ”modernisera” dagens etiska principer om att alla ska få samma vård. Man vill begränsa samhällets åtagande, för att bromsa kostnadsökningarna för den offentliga vården.

Riv upp begränsningar

Timbro vill även riva upp dagens begränsningar av ”medfinansiering”, så att alla kan lägga till egna pengar för att få en bättre vård.

Exempel på egenfinansiering i dagens vårdsystem är att man kan betala extra för att få mer avancerade linser vid starroperationer. Möjligheten till egenfinansiering skiljer en hel del mellan olika regioner idag.

Som exempel på brister i dagens system lyfter Timbro fram att föräldrar förbjuds betala extra för att barn ska få cochleaimplantat i båda öronen vid grav hörselskada. Landstingets besked var att man inte får köpa resurser i den offentliga vården, trots att barnen behövde denna vård.

Inte bara Timbro vill öppna för ökad medfinansiering. Timbro hänvisar till Centerpartiets förslag om att Socialstyrelsen bör ta fram riktlinjer för vilka vårdtjänster som patienter ska kunna medfinansiera.

Etiskt råd vill inte ha medfinansiering

Statens medicinsk-etiska råd SMER har tidigare slagit fast att medfinansiering strider mot intentionerna i HSL, hälso- och sjukvårdslagen, och vården etiska plattform.

V vill ha höjda skatter, inte avgifter

Nu får Timbro och avgiftsförespråkarna mothugg av Vänsterpartiet. I en debattartikel i Dagens Samhälle argumenterar vänstern för att vårdens kostnader måste få öka. Och det ska ske genom höjda skatter – inte avgifter.

”Det är ofrånkomligt i ett välfärdsland [att sjukvårdens kostnader ökar]. Det beror på att löner och priser ökar, men att produktiviteten inte kan öka. Sjukvården blir hela tiden relativt mindre effektiv”, skriver vänsterpartisterna Anna Sehlin, Catarina Wahlgren och Jonas Lindberg.

”Måste omfördela”

”Vår offentliga vård måste få mer resurser till anställdas arbetsvillkor och löner. Då måste skatteuttaget från de rikaste öka. Det finns resurser i Sverige, men vi måste våga omfördela. Ökade avgifter för patienten ökar ojämlikheten. Risken finns att fattiga inte söker vård när de behöver,” menar vänsterpartisterna.

Mera fakta: Hur vill Timbro förändra vården?

Så här sammanfattar Timbro sina förslag:

1. Avskaffa förbudet mot medfinansiering. Medfinansiering innebär att patienten och regionen delar på kostnaden för en insats.

2. Konkretisera den etiska plattformen. Syftet med den etiska plattformen var att regioner skulle börja redovisa sina prioriteringar öppet för medborgarna. Ambitionen har inte förverkligats.

3. Inför en ansvarsprincip i den etiska plattformen. En ansvarsprincip skulle möjliggöra ett tydligare definierat offentligt vårdåtagande. På så sätt hålls de offentliga utgifterna nere.

4. Inför en informationsrättsregel. Fria val i vården förutsätter att patientens rätt till information tillgodoses. I dag saknas det dock en lagstadgad skyldighet för offentliga vårdgivare att informera patienten om alla relevanta behandlingsalternativ.

5. Främja en välfungerande sjukvårdsförsäkringsmarknad genom att riva upp 2018 års skärpta förmånsbeskattningsregler av privat sjukvård.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *