”Ny regering måste införa jobbgaranti för unga med funktionsnedsättning”

Handikappförbunden räknar med att den kommande S-regeringen höjer lönebidragen och inför en 90-dagars jobbgaranti för ungdomar med funktionsnedsättningar.
Dessutom hoppas man på höjda statsbidrag för funktionshindersorganisationer.

– Socialdemokraterna har utlovat förändring och nu finns det en politisk enighet kring våra frågor, säger Ingrid Burman, ordförande.

Ingrid Burman lyfter fram S-förslaget om 90-dagarsgarantin för ungdomar, som innebär att alla mellan 18-24 år ska erbjudas jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar.

– Vi förutsätter att reformen även omfattar unga människor med funktionsnedsättning. Många av dem har en mycket tuff situation på arbetsmarknaden, säger Ingrid Burman.

Före valet kartlade Handikappförbunden partiernas syn på många olika funktionshindersfrågor.

Partiernas svar finns på Handikappförbundens webbplats.