Informationsmaterial: Leva livet – medan det pågår

 

Nka har i en skrift, och i en webbinarieserie, samlat berättelser från familjer och yrkesverksamma med olika erfarenheter i fem olika kapitel.

1. Hur pratar vi om döden?
2. Palliativ vård – hela livet
3. Livskvalitet – vem bedömer och hur?
4. Väntesorg – att förhålla sig till livets skörhet
5. Livets slut – och efteråt

Vi hoppas att detta ska vara ett stöd för anhöriga som lever med, eller som har förlorat en person med flerfunktionsnedsättning i familjen eller i det nära nätverket.

Vi tror också att materialet är viktigt för yrkesverksamma att ta del av för att öka förståelsen för familjer som lever i denna vardag, och inspirera till samtal om hur vården och stödet till anhöriga kan utvecklas.

Mer om Leva livet medan det pågår

 

Artikeln kommer från en samarbetspartner till HejaOlika. Den är ej producerad av HejaOlikas redaktion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *