Ny straffskatt på funktionsnedsättning kan införas redan i juni 2022

Om mindre än fem månader väntas en ny ”straffskatt” införas för personer med funktionsnedsättning. Trots protester har regeringen inte stoppat planerna.

– Det visar att regeringen inte vill förhindra straffbeskattningen, säger Åsa Strahlemo till HejaOlika.

LÄS ÄVEN: Bilstöd ger inget undantag från bonus-malus

Fordonsskatten höjs med cirka 5 000 kronor

Den 1 juni höjs fordonsskatten kraftigt för alla de som behöver en större bil, eller som måste ha det på grund av reglerna för bilstöd. Detta enligt regeringens förslag i promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet.

När promemorian var ute på remiss i höstas begärde både DHR och RTP att bilstödsmottagare skulle undantas.

Det handlar om en årlig skattehöjning på mellan 1605 och 1730 kr under tre års tid. Alltså en sammanlagd höjning på mellan 4 950 och 5 190 kronor efter tre år.

– 5 000 kronor extra i skatt är mycket pengar för en person som har skör ekonomi. För många av våra medlemmar är bilen inte bara ett transportmedel utan en förutsättning för att vardagen ska fungera. För vissa personer kan bilen vara ett lika viktigt hjälpmedel som en rullator, kryckor eller rullstol, säger Åsa Strahlemo, ordförande för DHR Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet.

Regeringen vill att Försäkringskassan undersöker kompensation

DHR och flera andra funktionsrättsförbund har krävt att personer med bilstöd ska undantas från skattehöjningen, men regeringen har duckat frågan.

I regeringens regleringsbrev för 2022 får Försäkringskassan uppdraget att ”lämna förslag på hur personer som uppfyller kraven för bilstöd och till följd av funktionsnedsättning behöver en bil som belagts med förhöjd fordonsskatt, kan kompenseras inom bilstödet”.

Försäkringskassan ska senast i september 2022 presentera förslagen för regeringen.

Men Åsa Strahlemo underkänner regeringens agerande.

– Det här visar att regeringen inte vill förhindra straffbeskattningen varken snabbt eller effektivt, säger hon till HejaOlika.

LÄS ÄVEN: Fortsatt kris för bilstödet 2022

Först skatt – sedan kanske kompensation?

Problemet med uppdraget till Försäkringskassan är att beskattningen ska träda i kraft den 1 juni, och Försäkringskassan ska komma med förslag först i september.

– Med remissbehandling och propositionsskrivande kommer eventuell kompensation allra tidigast juni 2023, alltså i bästa fall ett år efter att den förhöjda fordonsskatten börjat tillämpas, säger Åsa Strahlemo.

– Därmed kommer en grupp som redan idag ofta har en ansträngd ekonomi att under minst ett års tid få betala en förhöjd fordonsskatt utan kompensation bara för att man inte haft möjlighet att välja ett fordon med lägre utsläpp av koldioxid. Ett fordon som då Försäkringskassan anser vara det som är mest lämpligt.

DHR vill ha befrielse för bilstödsmottagare

Hur tycker DHR och Åsa Strahlemo att frågan ska lösas?

DHR föreslår att det i vägtrafikskattelagen medges befrielse från den förhöjda fordonsskatten för de som blivit beviljade statligt bilstöd för inköp eller anpassning, samt för de som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

En liknande befrielse finns redan idag när det gäller trängselskatten, för de som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

– Det systemet har funnits i många år, är väl beprövat och förhållandevis välfungerande, säger Åsa Strahlemo.

Bilstödet kan bli ännu krångligare

Regeringens tankar om att i framtiden lägga in en kompensation för förhöjd fordonsskatt i bilstödet är hon mycket tveksam till.

– Det skulle försvåra Försäkringskassans handläggning av bilstödet som redan idag är ytterst komplicerad.

– Frågan om kompensation för förhöjd fordonsskatt ska handläggas av finansdepartementet och inte av socialdepartementet och dess myndighet Försäkringskassan. Försäkringskassan har inte den tekniska kompetens som frågan kräver, säger Åsa Strahlemo.

LÄS ÄVEN: Fortsatt kris för bilstödet 2022

LÄS ÄVEN: Nytt försök att rädda bilstödet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *