Nyheter

Ny strategi från regering och SKL för att riva hindren


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Riksdagens beslut om att Sverige ska vara tillgängligt år 2010 spricker. En ny strategi för att snabbt få bort hindren för tillgänglighet har tagits fram av regeringen och Sveriges kommuner och landsting. Tydligaste resultatet: bättre tågstationer!

Riksdagens beslut om att Sverige ska vara tillgängligt år 2010 spricker. Nu gör regeringen ett försök att reparera missarna. En ny strategi för att snabbt få bort hindren för tillgänglighet har tagits fram tillsammans med SKL, Sveriges kommuner och landsting. Tydligaste resultatet: bättre tågstationer!

– Det är en jättestor miss att Sveriges Kommuner och Landsting inte har varit involverade i arbetet med att öka tillgängligheten.
Så förklarar folkhälsominister Maria Larsson att arbetet med att riva hindren för tillgänglighet har gått med snigelfart.
Hon menar att alliansregeringen redan har försökt rycka upp arbetet med att öka tillgängligheten, men medger att det trots det fortfarande finns allvarliga brister, som att det exempelvis än idag uppförs helt nya fastigheter som inte följer regerna om tillgänglighet.

Maria Larsson och regeringen tror inte att riksdagens mål att Sverige ska vara tillgängligt år 2010 kan klaras, men hoppas man i alla fall att tempot nu ska öka väsentligt.
Nyckeln till framgång ligger i ett nytt samarbete med SKL, Sveriges kommuner och landsting, som är nyckelpart för att det ska hända saker ute i kommunerna.Foto på tågstation

Frågan är hur stora skillnad den nya strategin kommer att innebära i praktiken.
– Vi skulle inte ställa oss bakom samarbetet om vi inte trodde att det leder till förbättringar, säger SKL:s ordförande Anders Knape. Jag är helt övertygad om att vi kommer att uppnå resultat om vi jobbar med de vidgade verktyg och insatser som nu föreslås. Om det inte blir förbättringar skulle jag ta det som ett personligt misslyckande.

På frågan om det blir stopp för nya lekplatser, fastigheter och andra anläggningar som inte är tillgängliga sa Anders Knape att SKL har  ett ansvar att se till medlemmarna, kommunerna och landstingen, deltar i de nya insatserna.
– Kommunerna kan även behöva fundera över om deras tillsyn fungerar på ett riktigt sätt och hur långt man ska gå med dispenser. Genom att öka medvetenheten kommer kommunerna att börja funderar mer på vad som är långsiktigt hållbart, säger Anders Knape.

I regeringens nya strategi ingår ett system för öppna jämförelser, så att man i framtiden kan se vilka kommuner som klarar tillgänglighetsmålen bra och vilka som inte gör det.
– Om en kommun ger väldigt många dispenser från plan- och bygglagen kommer man att kunna se det i de öppna jämförelserna. Det kommer att leda till diskussioner och jag är övertygad om att handikapporganisationer i sådana kommuner kommer att gå till media för att få debatt. Det är därför det är så viktigt att få verktyg som öppna jämförelser på plats, säger Maria Larsson.

Att det fortfarande byggs nytt utan att tillgänglighetskraven uppfylls förklarar infrastrukturminister Åsa Torstensson med brist på kunskap, intressekonflikter och dåligt utformade planer.
Hon flaggar för att regeringen till våren 2009 kommer att presentera förslag som ska rätta till detta:
– Det är dags för en ny proposition med enklare och tydligare regler kring den fysiska planeringen, tydligare bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder samt tydligare regler om statens ansvar i plan- och bygglagstiftningen, säger Torstensson.

En konkret och snabb insats görs för att få bort hindren på järnvägsstationerna i landet. Regeringen satsar 150 miljoner extra på just detta.
– Där är läget särskilt allvarligt, säger Åsa Torstensson. Banverket har idag egna resurser för att åtgärda 20 stationer och de nya 150 miljoner vi satsar räcker till ytterligare 30 stationer.

Bättre information och utbildning, samverkan och konferenser genomsyrar regeringens nya strategi för att klara tillgänglighetsmålen. Här är några av de viktigaste insatserna:
> Länsstyrelserna ska skärpa tillsynen. Den 15 oktober 2009 ska länsstyrelserna redovisa vilka insatser som gjorts i respektive län för att förbättra tillgängligeten.
> Boverket intensifierar informationen under hösten 2008.
> Certifiering av experter på tillgänglighet kommer igång 2009.
> Boverket och SKL satsar tillsammans 12 miljoner på uppsökande informationsverksamhet under 2009-10.
> Handisam och SKL bygger upp ett system för öppna jämförelser av tillgänglighet.
> Banverket och Vägverket måste definiera vilka järnvägar som ska vara tillgängliga för alla år 2010.
> Banverket och Jernhusen AB (som förvaltar tågstationer) tar fram ett system för assistans för personer med funktionsnedsättningar. Assistansen ska vara utbyggda i slutet av 2009.

Mer information finns på regeringens webbsida http://regeringen.se/sb/d/11039
 

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för STIL
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Tidvis
 • Annons för HD Motion
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för JAG
 • Annons för Primass