Ny svensk uppfinning för träning och samvaro

Actileg är en ny svensk uppfinning som gör det möjligt för två personer att hjälpas åt att röra på benen och samtidigt ha en trevlig samvaro.
– För den som har rörelsehinder ger Actileg både fysisk nytta och ofta stor mental glädje, säger uppfinnaren Sten Bodin.

Det nya är att två personer kan sitta mitt emot varandra och tillsammans skapa en tramprörelse. Vårdtagaren kan bara följa med pedalerna, eller själv skapa tramprörelsen.

Intresset har varit stort från många olika håll, eftersom det inte verkar finnas några liknande produkter på marknaden. Sten Bodin nämner att Carema redan införskaffat ett antal Actileg till olika äldreboende. Även Attendo Region Östergötland/Småland har satsat på Actileg.

Men intresset kommer även från många andra verksamheter där det finns behov av att röra på benen på ett enkelt sätt. Både äldre och yngre personer kan ha nytta av träningen.

Produkten lanserades nyligen på allvar på den svenska marknaden och på sikt kommer den även att säljas i andra länder.
– Vi har sålt flera tiotal på ett halvår och det är snabbt marscherat, säger Sten Bodin.

En fördel med Actileg är att den är enkel att hantera, bland annat för att den inte kräver någon elektricitet utan bygger på mänsklig samverkan.