Ny teknik gör Föräldrakrafts tipspromenad tillgänglig

Föräldrakraft och Iris utnyttjar ny teknik för att göra tipspromenaden tillgänglig för så många som möjligt. Frågorna på Leva & Fungeramässan kommer att kunna läsas av med nya produkten PenFriend.

Pennan läser av självhäftande etiketter som innehåller ljudinspelningar och annan information i formatet mikro-EAN.

Etiketterna fästs på de tipsfrågor som Föräldrakraft har placerat ut bland 13 olika utställare på Leva & Fungera. När en penna vidrör frågorna läses de upp automatiskt.
Läspennorna kommer även att kunna användas på de informationstavlor som Svenska mässan sätter upp runt om på Leva & Fungera.

PenFriend kan användas på många andra områden. Den kan ljudsätta en bok, en skrivning, instruktioner till en lokal eller användas för att skapa en audioguide på ett museum eller ljudidentifikation av en produkt.

De självhäftande etiketter som medföljer pennan fästes på ett föremål, sedan vidrör man etiketten med pennan och läser in den information som man vill återge.

Var gång pennan sedan vidrör en etikett så matchas etiketten, med sin unika kod, den information som är inspelad. Du kan när du vill radera och byta meddelande för en etikett. Totalt kan du lagra meddelanden upp till drygt 70 timmars taltid samt fördela dessa timmar på 1000-talet etiketter. Den lagrade informationen kan också säkerhetskopieras till en dator via USB-kontakt.