Ny utbildning om hur diagnoser och identitet samspelar

Hur samspelar sjukdomsdiagnoser och människors ansträngningar att forma sin identitet? Det är en av de viktiga frågorna i den nya kursen ”Diagnos och identitet” som i höst startar vid Stockholms universitet. Kursen har utvecklats i samarbete med Riksförbundet Sällsynta diagnoser.
– För de som berörs av ovanliga diagnoser ställs villkoren på sin spets, säger docent Georg Drakos.

– Kursen tar ett brett grepp om vilken roll diagnoser spelar i människors liv, säger Georg Drakos som är kursansvarig och arbetar på Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier, Stockholms universitet.

Mera fakta
Med sällsynt diagnos avses ett tillstånd som leder till omfattande funktionshinder och som finns hos högst 100 personer per miljon invånare. För att underlätta dialog mellan dem, vårdgivare och tjänstemän krävs kunskap om hur vård- och stödbehov förhåller sig till identitet, normer och kommunikativa förutsättningar hos såväl individ som organisation.

Kursen vänder sig till alla yrkesverksamma och studenter som har ett intresse för sjukdom och hälsa.
– Yrkesverksamma är inte bara en viktig målgrupp för undervisning. Deras medverkan i kurser ser jag som en förutsättning för att skapa ett kunskapsutbyte mellan vetenskapligt arbete och det arbete som sker i vård- och hälsosektorn. Det är halva poängen med den här kursen, säger Georg Drakos.

Enligt universitet behandlar kursen sjukdom som kommunikation, mötet mellan medicinens röst och människors livsvärldar, kroppsliga erfarenheter och berättande, vardagliga och lärda föreställningar om sjukdom och hälsa.

– Erfarenheterna visar att för människor och närstående som berörs av dessa ovanliga diagnoser ställs de skiftande innebörderna och villkoren för diagnoser och identitet på sin spets. Vi hoppas att kursen ska bidra till den typen av insikter och att deltagarna ska bli bättre på att se sin egen roll i den betydelse diagnoser kan få i mänskligt samspel, säger Georg Drakos.

Kursen är tvärvetenskaplig och samlar lärare med skilda ämnestillhörigheter från flera av landets lärosäten. Den omfattar 7,5 poäng och ges på halvfart under tio veckor under höstterminen 2009.

Mer om kursen finns på http://www.su.se
Riksförbundet Sällsynta diagnoser finns på http://www.sallsyntadiagnoser.se