Ny utredning om aktivitetsersättning

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

Aktivitetsersättningen för unga som har funktionsnedsättning ska utredas på nytt. Idag presenterar regeringen ett nytt utredningsuppdrag, uppger Dagens Nyheter.

Aktivitetsersättningen för unga som har funktionsnedsättning ska utredas på nytt. Försäkringskassan har fått i uppdrag att komma med förslag till åtgärder senast i november 2012.

Cirka 26 600 ungdomar i åldern 19-29 år har idag aktivitetsersättning. Regeringens förhoppning är att många av dessa ska kunna försörja sig på arbetsmarknaden istället för att leva på ersättningen.

”Utflödet ur aktivitetsersättning är mycket lågt. De långa ersättningsperioderna försvårar, och i vissa fall omöjliggör, unga människors inträde eller återgång i arbetsmarknaden”, skriver regeringen som vill att ungdomarna ska få bättre stöd att hitta vägar in på arbetsmarknaden.

”Kunskaperna är dock mycket begränsade om vilka stödjande insatser och åtgärder dessa ungdomar får ta del av i syfte att främja en utveckling av arbetsförmåga”, heter det vidare i uppdraget till Försäkringskassan.

Publicerad:
2011-10-20

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Vägen till arbete (tema), aktivitetsersättning, arbete


ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar