Nyheter

Ny utredning om aktivitetsersättning


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Aktivitetsersättningen för unga som har funktionsnedsättning ska utredas på nytt. Idag presenterar regeringen ett nytt utredningsuppdrag, uppger Dagens Nyheter.

Aktivitetsersättningen för unga som har funktionsnedsättning ska utredas på nytt. Försäkringskassan har fått i uppdrag att komma med förslag till åtgärder senast i november 2012.

Cirka 26 600 ungdomar i åldern 19-29 år har idag aktivitetsersättning. Regeringens förhoppning är att många av dessa ska kunna försörja sig på arbetsmarknaden istället för att leva på ersättningen.

”Utflödet ur aktivitetsersättning är mycket lågt. De långa ersättningsperioderna försvårar, och i vissa fall omöjliggör, unga människors inträde eller återgång i arbetsmarknaden”, skriver regeringen som vill att ungdomarna ska få bättre stöd att hitta vägar in på arbetsmarknaden.

”Kunskaperna är dock mycket begränsade om vilka stödjande insatser och åtgärder dessa ungdomar får ta del av i syfte att främja en utveckling av arbetsförmåga”, heter det vidare i uppdraget till Försäkringskassan.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Fremia
 • Annons för Primass
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HD Motion
 • Annons för JAG
 • Annons för STIL
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Unik Försäkring