Ny utredning om aktivitetsersättning

Aktivitetsersättningen för unga som har funktionsnedsättning ska utredas på nytt. Försäkringskassan har fått i uppdrag att komma med förslag till åtgärder senast i november 2012.

Cirka 26 600 ungdomar i åldern 19-29 år har idag aktivitetsersättning. Regeringens förhoppning är att många av dessa ska kunna försörja sig på arbetsmarknaden istället för att leva på ersättningen.

”Utflödet ur aktivitetsersättning är mycket lågt. De långa ersättningsperioderna försvårar, och i vissa fall omöjliggör, unga människors inträde eller återgång i arbetsmarknaden”, skriver regeringen som vill att ungdomarna ska få bättre stöd att hitta vägar in på arbetsmarknaden.

”Kunskaperna är dock mycket begränsade om vilka stödjande insatser och åtgärder dessa ungdomar får ta del av i syfte att främja en utveckling av arbetsförmåga”, heter det vidare i uppdraget till Försäkringskassan.