Nyheter

Nya ambassadörer kan övervinna rädsla och ge ungdomar jobb


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

En rättvisare arbetsmarknad för ungdomar med funktionsnedsättningar efterlystes på ett idéseminarium på Furuboda folkhögskola i Åhus. En lösning som föreslogs är ambassadörer som är insatta i funktionsnedsättningen och som skapar trygghet före och under anställningen.

Ambassadörer eller mentorer behövs eftersom både arbetsgivare och myndigheter har alltför dålig kunskap och måste bli mer insatta i arbetsmarknadsfrågor från en funktionsnedsatt ungdomars perspektiv, menade deltagarna i seminariet.

Föreningen Furuboda i samarbete med HSO Skåne bjöd in ungdomar från en handfull handikapporganisationerna för ett dygns idéseminarium för att försöka knäcka nöten, få grepp om de huvudsakliga orsakerna och sist men inte minst, vilka insatser behövs för att få bukt med problemet.

– Ungdomarna kom fram till att det finns mycket rädsla och okunskap hos både arbetsgivare och arbetssökande. Många arbetsgivare har förutfattade meningar om funktionsnedsatta och vågar inte ta chansen att anställa från tidigare nämnda grupp, berättar Karin Berg på HSO Skåne som stod bakom arrangemanget tillsammans med Föreningen Furuboda.

– Begrepp som dåligt självförtroende, konkurrens, rädsla för att misslyckas, utanförskap och byråkrati hängde i luften under seminariets första dag.  Men eftersom timmarna gick blev stämningen ljusare och visioner, drömmar, självinsikt och coachning tog över samtalet.

Två dagars seminarium visade att det finns ett stort behov av ökad kommunikation mellan arbetsgivare och arbetssökande.

– Coacha för att funktionsnedsatta skall våga ta plats och ställa krav på en justare arbetsmarknad är nog så viktigt. Lönebidrag är ett bra sätt att locka arbetsgivare till att våga anställa. Pysselsättning snarare än sysselsättning är beklagligt nog alltför många funktionsnedsattas erfarenhet av arbetsmarknadsåtgärder och därför krävs det utveckling av strategier, säger Karin Berg.

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HD Motion
 • Annons för JAG
 • Annons för Fremia
 • Annons för Made for Movement
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tidvis
 • Annons för STIL
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå