Annons för LSS-skolan

 

Annons för LSS-siolan

 

Annons för LSS-skolan

Nya assistansregler kan börja gälla 1 april

Lagändring om högre timbelopp dröjer dock
Lagändring om det högre timbeloppet dröjer. Åsa Regnér går nu vidare med två av de fyra förslagen i åtgärdspaketet som presenterades i slutet av 2017. Foto: Linnea Bengtsson.
Lagändring om det högre timbeloppet dröjer. Åsa Regnér går nu vidare med två av de fyra förslagen i åtgärdspaketet som presenterades i slutet av 2017. Foto: Linnea Bengtsson.

Annonser

Annons för Etac

 

Annonser

Annons för Igne.
Annons för durewall.se
Annons för Humana
Annons för Etac

 

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Humana

Annons

Annons för Föräldrakraft

 

Två av regeringens fyra förslag i åtgärdspaketet för personlig assistans ska börja gälla den 1 april, enligt den remiss som idag sändes till lagrådet.

Det handlar om att tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och att återinföra rätten till assistans vid väntetid och beredskap.

- Vi skapar förutsägbarhet för assistansberättigade och kommuner och ser till att personlig assistans även i fortsättningen uppfyller intentionerna i LSS, säger Åsa Regnér, ansvarigt statsråd för funktionshinderpolitiken.

Vad gäller de två andra förslagen i åtgärdspaketet (förtydligad informationsskyldighet för kommuner samt lagändring om det högre timbeloppet) uppger regeringen att dessa fortfarande bereds och planeras träda i kraft 1 juli 2018.

De viktigaste ändringarna som börjar gälla 1 april blir alltså:

* Försäkringskassan inte längre ska ompröva beslut om assistansersättning vartannat år. Omprövning ska bara göras om rätten till assistansersättning har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den enskilde och det är i dessa fall bara de ändrade förhållandena som omprövas, inte hela beslutet. Förslaget innebär att assistansberättigade skyddas från den senaste tidens förändringar i rättspraxis, liksom eventuellt kommande rättspraxis, fram till dess att regeringen föreslår att tvåårsomprövningarna ska återinföras. Den som har behov av fler assistanstimmar kommer fortsatt kunna ansöka om det.

* Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ändras så att assistans kan beviljas för väntetid och beredskap under dygnsvila, samt mellan hjälpinsatserna vid aktiviteter utanför hemmet. Resa till och från en aktivitet utanför hemmet ska räknas som en del av aktiviteten. Förslaget innebär, enligt regeringen, en återgång till tillämpningen som den var före Högsta förvaltningsdomstolens dom i juni 2017.

 

Läs mer

Regeringens pressmeddelande

Lagrådsremissen kan ladda ned här

Glädje över förbättringar i regeringens assistanspaket

Kommentarer

Detta räcker inte

Hur blir det med dom 1200 som redan kastats ut av försäkringskassan? För dom hjälper inte ett skit av allt det regeringen vill ändra på.

Calle Nilsson
Min son på 22 år blev av med…

Min son på 22 år blev av med sin assistans 3 juli i år. Från dygnet runt till ingen alls!! Han bor ensam i lägenhet och är nu helt utan personal - mardröm! Hur kan denna behandling vara verklighet i Sverige 2018??

Malin Bovin
Annonser
Annons för Igne.
Annons för Humana
Annons för Etac

 

Annons för durewall.se

Nya kommentarer

Inte förvånad

Nuvarande ledning för KD är inte vänner till LSS gruppen. De som var det har marginaliserats.

Frågan är om...

En bra chef behöver inte vara otrevlig

Det är möjligt att Begler bara gjort vad regeringen har gett henne i uppdrag? Men det har skett på ett onödigt...

Följ oss

HejaOlika på sociala medier

           


Föräldrakraft på sociala medier

           

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se