Nya assistansregler kan börja gälla 1 april

Två av regeringens fyra förslag i åtgärdspaketet för personlig assistans ska börja gälla den 1 april, enligt den remiss som idag sändes till lagrådet.

Det handlar om att tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och att återinföra rätten till assistans vid väntetid och beredskap.

– Vi skapar förutsägbarhet för assistansberättigade och kommuner och ser till att personlig assistans även i fortsättningen uppfyller intentionerna i LSS, säger Åsa Regnér, ansvarigt statsråd för funktionshinderpolitiken.

Vad gäller de två andra förslagen i åtgärdspaketet (förtydligad informationsskyldighet för kommuner samt lagändring om det högre timbeloppet) uppger regeringen att dessa fortfarande bereds och planeras träda i kraft 1 juli 2018.

De viktigaste ändringarna som börjar gälla 1 april blir alltså:

* Försäkringskassan inte längre ska ompröva beslut om assistansersättning vartannat år. Omprövning ska bara göras om rätten till assistansersättning har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den enskilde och det är i dessa fall bara de ändrade förhållandena som omprövas, inte hela beslutet. Förslaget innebär att assistansberättigade skyddas från den senaste tidens förändringar i rättspraxis, liksom eventuellt kommande rättspraxis, fram till dess att regeringen föreslår att tvåårsomprövningarna ska återinföras. Den som har behov av fler assistanstimmar kommer fortsatt kunna ansöka om det.

* Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ändras så att assistans kan beviljas för väntetid och beredskap under dygnsvila, samt mellan hjälpinsatserna vid aktiviteter utanför hemmet. Resa till och från en aktivitet utanför hemmet ska räknas som en del av aktiviteten. Förslaget innebär, enligt regeringen, en återgång till tillämpningen som den var före Högsta förvaltningsdomstolens dom i juni 2017.

Läs mer

Regeringens pressmeddelande

Lagrådsremissen kan ladda ned här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *