Nyheter

Nya assistansregler kan börja gälla 1 april


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Lagändring om högre timbelopp dröjer dock

Lagändring om det högre timbeloppet dröjer. Åsa Regnér går nu vidare med två av de fyra förslagen i åtgärdspaketet som presenterades i slutet av 2017. Foto: Linnea Bengtsson.

Lagändring om det högre timbeloppet dröjer. Åsa Regnér går nu vidare med två av de fyra förslagen i åtgärdspaketet som presenterades i slutet av 2017. Foto: Linnea Bengtsson.

 

Två av regeringens fyra förslag i åtgärdspaketet för personlig assistans ska börja gälla den 1 april, enligt den remiss som idag sändes till lagrådet.

Det handlar om att tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och att återinföra rätten till assistans vid väntetid och beredskap.

– Vi skapar förutsägbarhet för assistansberättigade och kommuner och ser till att personlig assistans även i fortsättningen uppfyller intentionerna i LSS, säger Åsa Regnér, ansvarigt statsråd för funktionshinderpolitiken.

Vad gäller de två andra förslagen i åtgärdspaketet (förtydligad informationsskyldighet för kommuner samt lagändring om det högre timbeloppet) uppger regeringen att dessa fortfarande bereds och planeras träda i kraft 1 juli 2018.

De viktigaste ändringarna som börjar gälla 1 april blir alltså:

* Försäkringskassan inte längre ska ompröva beslut om assistansersättning vartannat år. Omprövning ska bara göras om rätten till assistansersättning har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den enskilde och det är i dessa fall bara de ändrade förhållandena som omprövas, inte hela beslutet. Förslaget innebär att assistansberättigade skyddas från den senaste tidens förändringar i rättspraxis, liksom eventuellt kommande rättspraxis, fram till dess att regeringen föreslår att tvåårsomprövningarna ska återinföras. Den som har behov av fler assistanstimmar kommer fortsatt kunna ansöka om det.

* Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ändras så att assistans kan beviljas för väntetid och beredskap under dygnsvila, samt mellan hjälpinsatserna vid aktiviteter utanför hemmet. Resa till och från en aktivitet utanför hemmet ska räknas som en del av aktiviteten. Förslaget innebär, enligt regeringen, en återgång till tillämpningen som den var före Högsta förvaltningsdomstolens dom i juni 2017.

Läs mer

Regeringens pressmeddelande

Lagrådsremissen kan ladda ned här

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HD Motion
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för STIL
 • Annons för JAG
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *