Nya assistansutredningen kan bli en riktig rysare

Oron växer över hur ersättningen för personliga assistans kommer att se ut i framtiden.
Stor oklarhet råder kring den statliga utredning om assistansersättning som snart ska vara klar.

– Om det här går illa så kommer det att påverka allt som har med assistans att göra, säger Pelle Kölhed, ordförande för Personskadeförbundet RTP.

I februari ska utredaren Agneta Rönn överlämna Assistansersättningsutredningens förslag till regeringen.

Men Pelle Kölhed, som är expert i utredningen, uppger att det fortfarande inte finns några förslag på nya modeller för assistansersättning.
Det är till och med oklart vilka pengar som ska ingå i kommande förslag till ersättningsschabloner.

– Det sägs att en ny schablonersättning inte får kosta mer. Samtidigt har vi inte fått veta om förhöjda timmar, sjuklöner och andra ersättningar [som idag ligger utanför schablonen] kommer att ingå i framtidens schabloner. Det oroar, säger Pelle Kölhed.

– Om alla dessa extra belopp får räknas med i den nya schablonersättningen behöver det inte bli så ruskigt, men annars kan det bli en drastisk besparing. När jag frågar om detta får jag svävande svar.

Pelle Kölhed betonar att utredaren Agneta Rönn har en bra inställning, och det talas inte om besparingar, men säger samtidigt att han är ”lite luttrad”.
– Vi ser sällan att man räknar till brukarens fördel utan det blir oftast till statens fördel. Hela utredningen är så komplicerad att det är mycket svårt att få en klar bild.

– Utredaren och sekretariatet har en väldigt bra och positiv inställning, och vill göra ett rättvist jobb, men har problem att få fram bra underlag.

Även om det inte talas om besparingar upplever Pelle Kölhed att situationen snabbt kan förändras.

– När jag lyssnar på utredaren och sekretariatet känner jag inte alls att det finns någon risk för besparingar, men vissa övriga medlemmar i utredningen, särskilt de från socialdepartementet, är jag mer osäker på. De envisas med att hänvisa till ”fuskutredningen” och hittar hela tiden negativa argument.

– De allra flesta är överens om att fuskutredningen var usel och byggd på fördomar så det är konstigt att man hela tiden återvänder till den, säger Pelle Kölhed.

Funktionshinderrörelsen har varit positiv till en översyn av dagens assistansersättning. Dagens modell anses bland annat missgynna personer som har stora behov. Förhoppningen är att det ska finnas en schablon som är flexibel och som kan vara rättvis för de allra flesta. En idé är att ha en schablon med flera delar: dels en grundersättning, dels tilläggsschabloner för obekväm arbetstid med mera.

Nu börjar allt fler inom brukarrörelsen frukta att en ny schablonersättning blir lika orättvis som den gamla och kanske innebär besparingar för alla grupper.

– Om man räknar in ALLA pengar som går till dagens system, även extraersättningarna, kanske man kan göra ett bra och rättvisare system, men jag vågar inte dra några slutsatser alls ännu, säger Pelle Kölhed.

– För att det ska bli ett riktigt bra system behövs mer pengar. Det gör mig väldigt irriterad att man i debatten om LSS och assistans bara bara om utgifter, aldrig om inkomstsidan.

– Det kan aldrig bli en rättvisande debatt när man hela tiden framåller utgifterna. Märkligt nog åberopas nästan aldrig den rapport från socialstyrelsen som för några år sedan visade på de ekonomiska fördelarna med assistans.

Mycket står på spel för alla som är beroende av personlig assistans. Om en månad måste utredningen vara klar, i stora drag. Men fortfarande går det inte att skönja några förslag.
Funktionshinderrörelsen har därför en svår sits. Så länge det inte finns något mer konkret är det svårt att agera eller att försöka påverka.

Den hårt kritiserade fuskutredningen har fått allvarliga konsekvenser för landets assistansberättigade.

Kommer det att sluta illa även den här gången?

– Min förhoppning står till utredaren och sekretariatet som gör ett otroligt bra jobb. Men den här utredningen påverkar ALLT som har med assistans att göra och är avgörande för hela livsföringen för alla som har assistans, säger Pelle Kölhed.